Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ je platný v celej EÚ. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vášho vozidla.

 

 

Celoeurópsky projekt Eurokľúč predstavuje dvere k väčšej samostatnosti a nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím. Ide o patentovaný systém, ktorý zaručuje ľuďom s postihnutím prístup k toaletám, prepravným plošinám a výťahom určených práve pre túto skupinu obyvateľov.

 

 

Keď sa rozhodnete cestovať loďou, určite sa skontaktujte s dopravcom a informujte ho o svojich individuálnych potrebách. Poskytnete mu tak možnosť pripraviť sa a zabezpečiť vám čo najpohodlnejšie cestovanie.

 

 

Železničná doprava sa pre ľudí s postihnutím stáva dostupnejšia – stanice sa modernizujú, vlaky sú nahrádzané alebo upravované.  Ak potrebujete asistenciu, treba to vopred nahlásiť. Zamestnanec železnice sa o vás postará – pomôže vám so všetkým, s čím budete potrebovať, pomôže vám s nástupom do vlaku (najčastejšie pomocou zdvíhacej rampy). Každá železničná spoločnosť má iné pravidlá, postupy a možnosti, preto je dobré, keď sa pred chystanou cestou informujete.

 

 

Čo sa autobusovej dopravy týka, aj tu začína „svitať na lepšie časy“. Staré autobusy začínajú byť nahrádzané novými, dostupnými aj pre ľudí s postihnutím. Moderné nízkopodlažné autobusy s rampami umožňujúcimi ľudom s obmedzenou mobilitou ľahšiu prepravu už vo vyspelých krajinách EU nie sú ničím výnimočným.

 

 

Modré označenie pre parkovanie ľudí s postihnutím sa používa vo všetkých krajinách EU. Avšak parkovacie pravidlá a obmedzenia sa menia v každej krajine. Niektoré dovoľujú parkovanie pre ľudí s postihnutím na cestách, kde je inak parkovanie zakázané, povoľujú parkovanie bez časového obmedzenia, bezplatné parkovanie a pod.

 

 

Pre niektorých ľudí s postihnutím je možnosť cestovať autom jediný spôsob ako byť mobilným. Môžu žiť v odľahlej oblasti alebo na mieste, kde je slabá alebo žiadna dostupnosť verejnej dopravy. Samozrejme, cestovanie autom je oveľa pohodlnejšie ako cestovanie     akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom.

 

 

Cestovanie autom je najpreferovanejším spôsobom cestovania. Ak má človek k dispozícii auto, poskytuje mu to veľkú výhodu. Nie je limitovaný časom, stihne toho oveľa viac, ako v prípade, že na cestovanie musí využiť iný dopravný prostriedok.

 

 

  • Uistite sa, že dopravné prostriedky a budovy počas celej plánovanej cesty sú pre vás prístupné
  • Premýšľajte o tom, kedy je najvhodnejšie vydať sa na cestu (cestovanie vám napríklad uľahčí preprava mimo dopravných špičiek)