Znevýhodnení študenti so zdravotným postihnutím dostanú podporu od Nadácie Orange. Grantový program Štipendium pre znevýhodnených je určený študentom stredných a vysokých škôl. Program chce študentom pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na strednej či vysokej škole podľa ich výberu. Dokumenty musia doručiť do 16. októbra na adresu Centra pre filantropiu na Kozej 11, 811 03

S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku sa od 1. septembra 2009 spustil program ich dotovaného predaja v materských a základných školách, vrátane špeciálnych. Vyplýva to z príslušného nariadenia vlády SR, ktoré ministri schválili 19. augusta 2009.

 

Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov vyhlasuje nultý ročník novinárskej súťaže "KROK", kde môžu nominovaní novinári alebo redakcie, na základe vami pridaných hlasov, získať morálne "Ocenenie pre novinárov – KROK 2008".

Skončili sa prázdniny, obdobie venované oddychu, relaxu. Mnohí tento čas venovali návšteve rodín, stretnutiam s kamarátmi, alebo účastina letných rehabilitačných pobytoch.  S koncom leta prichádzajú aj niektoré povinnosti (a snáď aj radosti), od ktorých sme cez prázdniny oddychovali.

Špeciálna základná škola vznikla v roku 1950, v súčasnosti vzdeláva 131 žiakov. Je plne organizovaná a  vzdeláva žiakov vo veku 6 až 16 rokov podľa  stupňa mentálneho postihnutia vo variantoch A,B a C.  Na škole je zriadený prípravný ročník,  triedy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím alebo inými pervazívnymi poruchami,  triedy  pre viacnásobne postihnutých žiakov a   oddelenia ŠKD.  Špeciálni pedagógovia zabezpečujú vzdelávanie  v alokovaných triedach DSS Kampino a DSS na Sibírskej ulici. Na škole pracuje 37 pedagógov.

PaedDr. Veronika Pódová

Každé dieťa musí byť zaškolené. Netvoria výnimku ani deti s mentálnym postihnutím. Deti s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sa spravidla zaraďujú do špeciálnych základných škôl s redukovaným obsahom vzdelávania (ďalej ŠZŠ). Ide o školské zariadenie, ktoré zabezpečí žiakom už od nultého ročníka až po deviaty ročník odbornú výchovno- vzdelávaciu činnosť.

Poštová adresa: Vajnorská 1, 83104 Bratislava, Tel/Fax: (02) 50240303 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ak chcete stráviť príjemný a umelecky naplnený  víkend, vyberte sa do Piešťan. V dňoch  2. a 3.10 sa v  Hudobnom pavilóne piešťanského v parku uskutoční festival s názvom „Ľudia potrebujú ľudí“. Svoje umenie  na ňom predstavia interpreti z radov občanov so zdravotným postihnutím ako aj známe osobnosti slovenskej populárnej hudby.