Základné školy by mali vyvinúť viac iniciatívy a zmeniť spôsob, akým sa žiaci pozerajú na ľudí so zdravotným postihnutím. Hovorí to správa z najnovšieho výskumu z Univerzity v Leeds.

V Toskánsku existujú priame platby pre nezávislý život. Žiaľ, regionálna vláda prijala rozhodnutie o zisťovaní potreby priamej platby. Zisťovanie potreby je oficiálne investigatívne zisťovanie finančnej situácie človeka, kvôli rozhodnutiu o tom, či je oprávnený k získaniu priamej platby. Toto preverovanie finančných podmienok bolo také tvrdé, že takmer všetkým ľuďom s postihnutím znemožňovalo nezávislý život. Občania so zdravotným boli povinní nahlasovať svoju finančnú situáciu, ktorú potom prešetrovali policajti.

Súd v Gente (Belgicko) odsúdil flámsku vládu za odmietnutie primeraných služieb pre ľudí s postihnutím – právnu formu diskriminácie. Týmto sa vyhovuje požiadavkám troch študentov a ich rodičom. Flámska asociácia nepočujúcich (FEVLADO)  je veľmi potešená touto udalosťou.

Viete aká je ambulantná starostlivosť pre nepočujúce a nedoslýchavé deti zaradené do úplnej alebo čiastočnej integrácie v bežných školách v Holandsku?