Tromsø (Nórsko), 18.06.2009

Dvanásť členských štátov Rady Európy 18.6.2009 podpísalo dohovor o prístupe k úradným dokumentom (CETS č. 205), prvý záväzný medzinárodný právny nástroj, ktorým sa ustanovuje všeobecné právo na prístup k úradným dokumentom.

Významné legislatívne návrhy, ktoré doposiaľ neboli uzavreté, a o ktorých by však mal Parlament hlasovať v nadchádzajúcom volebnom období:

Prvé priame voľby do EP sa konali pred 30 rokmi, v roku 1979. V rokoch 1958 až 1979 boli poslanci EP vymenovávaní národnými parlamentmi členských štátov a mali dvojitý mandát. Účasť vo voľbách v roku 2004 bola 45,5 percent. Voľby do EP sa konajú každých päť rokov. Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov do EP bol podpísaný v Bruseli 20. septembra 1976. Po ratifikácii všetkými členskými štátmi sa prvé priame voľby konali 7. až 10. júna 1979. Bolo zvolených 410 poslancov.

Volebná účasť na Slovensku oproti minulým voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 2004 mierne stúpla. V roku 2009 sa na Slovensku európskych parlamentných volieb zúčastnilo 19,64 % voličov oproti 16,97%-ám v roku 2004.