Odborníci, médiá, zástupcovia firiem, firemných združení, neziskových organizácií, ako aj predstavitelia Rady pre vysielanie a retransmisiu a Rady pre reklamu sa na pôde regionálneho centra UNDP (Rozvojový program Organizácie spojených národov) diskutovali o prístupe médií k spoločensky zodpovednému podnikaniu firiem.

V duchu tohto hesla sa niesol už tradičný Deň krivých zrkadiel, ktorý 12. júla 2009 zorganizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava Staré mesto pod záštitou starostu MČ Bratislava Staré mesto Andreja Petreka.

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR organizuje za spolupráce mesta Piešťany a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR projekt pod názvom „Ľudia potrebujú ľudí“. Kultúrne podujatie sa bude konať 2 – 3 októbra 2009 v Piešťanoch.

Ku kultúrnej a pracovnej politike spoločnosti IBM patrí aj ochota vytvárať rovnaké príležitosti pre uplatnenie sa na pracovnom trhu pre občanov so zdravotným postihnutím. Spoločnosť umožňuje ľuďom s postihnutím zamestnať sa na riadnych pracovných miestach, hlavne  na pozíciách ekonomického zamerania, napr. účtovníctvo, správa majetku IBM, fakturácie a pod.


Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizuje on-line internetovú súťaž fotografií zachytávajúcich prekážky každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím. Fotografická súťaž Bariéry 2009 je podujatím, ktorého cieľom je zhromaždiť a prezentovať fotografie prekážok a nástrah, s ktorými sa stretávajú nielen ľudia so zdravotným postihnutím, ale aj starší ľudia a rodičia s kočíkmi. Súťaž prebieha od júna do novembra s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.