High Level Group sa stretla v Bruseli 22. júna 2009. Toto stretnutie bolo príležitosťou pre predstaviteľov 27 členských štátov EÚ zaoberajúcich sa problematikou zdravotného postihnutia, EDF, ďalšie európske mimovládne organizácie a Európsku komisiu prediskutovať politický vývoj v tejto oblasti.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) spolu s partnermi – Univerzitami v Leeds a Maastrichte v júni organizovali seminár, aby zistili možnosti budúcej spolupráce medzi organizáciami občanov so zdravotným postihnutím a vedeckými pracovníkmi v projekte “ European Research Agendas for Disability Equality(EuRADE).

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF), spolu s AGE, BEUC, ANEC, a EEB informovalo všetkých ministrov dopravy členských štátov EÚ o svojich obavách súvisiacich s návrhmi na zúženie pôsobnosti nariadenia o právach cestujúcich v autobusovej doprave. O nariadení 25. júna diskutovala pracovná skupina Rady pre pozemnú dopravu. Počas Švédskeho predsedníctva, ktoré začína 1 júla, by sa malo dospieť k politickej dohode.

Kanadský štatistický úrad zverejnil informácie o príspevkoch Kanaďanov a dobrovoľníckej činnosti v neziskových organizáciách v roku 2007.

Po prvýkrát v histórii bol do Európskeho parlamentu zvolený nepočujúci človek, používateľ posunkovej reči.