Aby bola konferencia alebo stretnutie plne bezbariérové, už na začiatku plánovania konferencie si musíme uvedomiť, že existujú postihnutia viditeľné aj neviditeľné, a preto žiadna potreba nesmie byť odignorovaná iba preto, že ju „nevidíme“. Dobrá konferencia je sprístupnená tak, že ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu na nej aktívne zúčastniť rovnako ako ostatní.

Atény, 12. mája 2009 – 13. Valné zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), organizácie zastupujúcej 65 miliónov ľudí s postihnutím v Európe, zhromaždilo v Aténach viac ako 200 účastníkov z 30 národných spolkov a 50 európskych organizácií občanov so zdravotným postihnutím, aby si zvolili svojich predstaviteľov.

Budúcnosť nemôže čakať...(PDF)

Pořadatel:     Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Termín:         20. – 21. 4. 2009

Místo:            TOP HOTEL PRAHA

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR chtěla konferencí pokračovat v diskusi o podmínkách pohybu osob se zdravotním postižením po členských státech EU, kterou zahájila v říjnu 2008 na veletrhu MEDICAL FAIR 2008. Problémem je, že každá země Evropské unie má jiná opatření k vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a ty jsou nepřenositelné. Iniciativa NRZP ČR má za cíl v rámci předsednictví ČR Evropské unii podmínky pohybu a vyrovnávání příležitostí zlepšit a sladit.

Tisková zpráva v PDF