Rada Európy postupuje vpred

Rada Európy vo svojom januárovom rozhodnutí o „prístupe k právam pre ľudí so ZP a ich plnej a aktívnej účasti v spoločnosti“ poukázala na ďalšie kroky smerujúce k rozpoznaniu práv ľudí s postihnutím na národnej úrovni. Disability Voice (Hlas zdravotného postihnutia, informačný bulletin vydávaný EDF) sa opýtal Donaty Vivanti, podpredsedníčky EDF, prečo je Akčný plán Rady Európy takým kľúčovým politickým nástrojom v Európe.

Problémy so zamestnaním pocítil na vlastnej koži asi každý z nás. Hlavne dnes, v časoch ekonomickej krízy, kedy podniky znižujú výrobu, hromadne prepúšťajú, v lepšom prípade skracujú pracovné pomery svojich zamestnancov. Pre občana so zdravotným postihnutím(ZP)  predstavuje myšlienka nájsť si prácu nočnú moru, pričom predstava, že by tá práca mala byť na úrovni jeho/jej kvalifikácie je ešte odvážnejšia.

Tim Berners Lee, riaditeľ W3C a vynálezca webu:

„Sila webu je v jeho univerzálnosti. Základným aspektom je prístup každého, bez ohľadu na zdravotné postihnutie“.

Napriek tomu, že prístup k informáciám je zaručený Ústavou SR, mnohí ľudia so zdravotným postihnutím sa cítia byť v tomto smere obmedzovaní. Nie vždy sú totiž potrebné informácie zabezpečené v dostupnej forme pre ľudí so zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím.

 

Dňa 23. apríla Slovensko ratifikovalo Európsku sociálnu chartu (revidovanú), avšak nie v plnom znení.