- rozhýbme krídla belasého motýľa -

Pravdepodobnosť zníženia pracovnej spôsobilosti v dôsledku dlhodobých zdravotných problémov alebo zdravotného postihnutia sa vekom zvyšuje, preto pretrváva obava že:

O tom, že dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodným dohovormi nie je vždy také, ako by malo byť, svedčí aj správa, ktorú vydal verejný ochranca práv. Uvádza sa v nej, že verejný ochranca práv preukázal porušenie základných práv a slobôd zaručených Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi celkom v 971 prípadoch, pričom k 1. marcu 2009 vybavil celkom 15 632 podnetov.

Uvedomili ste si už niekedy, čo sa myslí pod pojmom informačné a komunikačné technológie (IKT)? Sú všade okolo nás, často si to ani neuvedomujeme. Čoraz viac prístrojov a zariadení začína fungovať na báze dotyku – stlačíte tlačidlo – vypadne lístok. Stlačíte tlačidlo – otvoria sa dvere, zdvihne sa rampa, vypadne fľaša minerálky, cukríky a pod. Nevieme, aké zložité systémy a reakcie sa spustia do chodu po stlačení tlačidla, ktoré je signálom k činnosti, pre nás je dôležité, že nastane požadovaná reakcia – otvoria sa dvere, dostaneme lístok a pod. Stále viac strojov začína fungovať na podobnom princípe. Ale čo ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia? Tí, ktorí nevidia kde je gombík, ktorý treba stlačiť, alebo tí, ktorí tlačidlo aj vidia, ale nedosiahnu naň? Alebo tí, ktorí by aj dočiahli, ale nedokážu použiť svoje ruky, prsty alebo iné časti tela k vykonaniu tejto činnosti?

Svetová organizácia zamestnávateľov zameriavajúca sa na zdravotné postihnutie a jeho vplyv na obchod, Employers´ forum on Disability sa snaží o zjednodušenie procesu zamestnávania ľudí so ZP. Agenda organizácie poskytuje pracovný rámec pre zamestnávateľov odhodlaných rozvíjať príklady dobrej praxe pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.

O komunikácii na úradoch by každý z nás dokázal napísať celé strany príbehov. Potrebujete niečo vybaviť, pomôcť, opýtať sa, ale už iba pomyslenie na to, že máte ísť na niektorý úrad, vám spôsobuje vrásky na čele.