Vážení priatelia,

nezadržateľne sa blíži koniec roka. Za „našimi dverami“ už čaká rok nový. Je čas na zamyslenie sa nad tým, čo nám priniesol a čo odniesol končiaci sa rok. A uvažovanie

nad tým, čo prinesie rok nastávajúci. Nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

A niekedy sa ten pracovný od súkromného ani veľmi oddeliť nedá. Aj o tom si môžete prečítať v našom časopise pre zdravotne postihnutých a o zdravotne postihnutých.

Aktivity našej organizácie, ktoré sme realizovali s menšími či väčšími úspechmi a výsledkami v roku 2009 zverejníme v priebehu prvého štvrťroka na našej internetovej stránke vo výročnej správe.

Ako ste si určite všimli, podarilo sa nám rozšíriť náš internetový časopis o možnosť komentárov zo strany našich čitateľov. Budeme veľmi radi, keď sa aj vy stanete spolutvorcami časopisu – uvítame  pripomienky a názory k samotným článkom, postrehom a zaujímavostiam, ktoré v jednotlivých rubrikách pravidelne nachádzate.

Zaujíma nás aj to, čo vám v časopise chýba, aké informácie by ste uvítali, aj typy na zaujímavých ľudí vo vašom okolí, zdravotne postihnutých, ale aj zdravých, Tých, ktorí pomáhajú, ale aj tých, ktorí zbytočne komplikujú realizáciu dobrých nápadov, ktoré môžu skvalitniť životné podmienky. Pretože nové veci, často jednoduché, môžu pomôcť nielen občanom so zdravotným postihnutím, ale aj starším, chorým, rodinám s deťmi.

V tomto čísle časopisu sme dali možnosť našim členským organizáciám, aby informovali o svojich aktivitách v roku 2009. Napriek tomu, že niektoré organizácie vydávajú tlačené verzie časopisov, myslíme si, že nie každý má možnosť sa k nim dostať, a tak sa môžete dočítať o tom, čo dôležité realizovali v Slovenskom zväze telesne postihnutých, Organizácii muskulárnych dystrofikov, ako aj o dôležitých aktivitách klientov s hluchoslepotou v zariadení Maják n.o.

V budúcom roku pripravíme časopis, ktorého hlavnou témou bude práca Stredoeurópskej skupiny pre integráciu, ktorú sme založili vo februári 2009

v Turčianskych Tepliciach. Zakladajúcimi organizáciami sú Národná rada zdravotně postižených v Českej republike, zástupcovia zdravotne postihnutých Poľskej republiky a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Odvtedy sa uskutočnilo viacero spoločných stretnutí, na ktorých sme diskutovali o spoločných aktivitách a pripravovali spoločné projekty a podujatia. A pridali sa k nám spolupracujúce organizácie zo Švédska a Turecka.

Od januára začíname realizovať aj nové projekty, jeden z nich je zameraný na vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím a je určený pre viacero regiónov.

V prvej časti projektu budeme vzdelávať našich (veríme, že budúcich) lektorov.

V druhej časti projektu budú novo vyškolení lektori vzdelávať ďalších záujemcov

v spolupráci s nami. Realizátormi projektu nie sú len zamestnanci a lektori NROZP v SR, ale aj našich členských organizácií. V prvej polovici januára zverejníme na internetovej stránke bližšie informácie aj s možnosťami prihlásenia sa na kurzy.

Projekt bol schválený Ministerstvom školstva SR.

Ďalší projekt, s ktorým štartujeme v novom roku je zameraný na nediskrimináciu.

Organizáciou, ktorá je vedúcou v projekte, je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Spolupracujúcimi organizáciami je Slovenská akadémia vied – jej Ekonomický ústav, Inštitút práce a rodiny. Tento projekt bol podaný a bude realizovaný prostredníctvom finančných zdrojov priamo z Bruselu.

Veríme, že počas realizácie týchto projektov a ďalších aktivít, ktoré pripravujeme v budúcom roku, sa stretneme aj s niektorými z vás.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli a podporili nás v roku 2009,  ďakujeme za priazeň našim čitateľom.

V novom roku vám želáme hlavne zdravie, šťastie, lásku a veľa stretnutí s dobrými ľuďmi.

 

Anna Reháková, riaditeľka NROZP v SR

a kolektív pracovníkov