Vakcína proti AIDS, umelé koleno za 20 dolárov, teleport či elektronické oko – to je len niekoľko zaujímavých nápadov, ktorým sa podarilo prepracovať medzi Vynálezy roku 2009, výročnú anketu amerického časopisu Time. Možno rovnako zaujímavý je fakt, že ani jeden zo spomenutých nápadov sa nedostal do prvej päťky. Porazila ich herná konzola, žiarovka, tuniak a raketa. Žeby to čosi napovedalo o našich civilizačných preferenciách?

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2009 pilotný projekt „Okná múzeí dokorán“. Projekt bol zameraný na sprístupňovanie muzeálnych zbierok ľuďom so zdravotným postihnutím. Aj týmto spôsobom chce NROZP upriamiť pozornosť na fakt, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako ľudia bez postihnutia, pričom jedným zo základných práv, zakotveným aj v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, je ich účasť na kultúrnom živote.

Ste občanov so zdravotným postihnutím a chceli by ste študovať na univerzite? Dokonca by ste chceli študovať na univerzite v zahraničí? Máte strach z toho, že to nebude možné kvôli vašim špecifickým potrebám vyžadujúcim zvýšené úsilie na ich uspokojenie? Máme pre vás dobré správy - na Masarykovej univerzite v Brne to vôbec nie je také komplikované.