Špecializovaná chránená dielňa AV Mobilita prináša všetkým motoristom absolútnu novinku - systém technickej pomoci AV Mobilita SAT. Ide o zariadenie na monitorovanie motorového vozidla – akejkoľvek značky, prostredníctvom tlačidla asistencie, ktoré sa nachádza v interiéri vozidla. Výhodou pre zdravotne postihnutých motoristov je jeho jednoduché používanie a ovládanie.

 

 

Pod týmto názvom sa 27. novembra 2009 konal odborný seminár pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, pána Dušana Čaploviča a veľvyslanca Francúzskej republiky, pána Henry Cuny.

 

Vernisáž fotografickej súťaže Bariéry

 

Dňa 24. novembra o 10. hod sa v mestskej časti Dúbravka v Bratislave uskutočnila vernisáž on – line internetovej súťaže o najvýstižnejšiu fotografiu zobrazujúcu bariéry ľudí so zdravotným postihnutím. Súťaž organizovala NROZP v SR s finančnou podporou Ministerstva kultúry.

(The Academic Network of European Disability Experts)

Akademická sieť európskych expertov/tiek na problematiku zdravotného postihnutia

 

Od roku 2008 je Slovensko prostredníctvom Inštitútu pre výskum práce a rodiny zapojené do celoeurópskej akademickej siete expertov/tiek na problematiku zdravotného postihnutia, ktorá slúži ako priamy poradný orgán Európskej komisie v tejto oblasti. Prinášame Vám krátku informáciu o projekte, ako aj možnosť získať informácie o všetkých 27 členských štátoch EÚ, čo Vám pomôže získať predstavu o pozícii Slovenska voči iným členským štátom.

V priestoroch prvej špecializovanej chránenej dielne AV Mobilita v bratislavskej Dúbravke sa 24. novembra konal prvý Deň otvorených dverí.

Deň otvorených dverí prebiehal za účasti zástupcov členských organizácií Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, zástupcov štátnej správy, médií, domovov sociálnych služieb, škôl, ako aj za účasti partnerov projektu chránenej dielne AV Mobilita.