V utorok 17. novembra 2009 sme oslávili 20. výročie Nežnej revolúcie, ktorá do vtedajšieho Československa priniesla slobodu a demokraciu. Zmeny po Novembri 1989, rozvoj podnikateľského sektora, vznik nadácii, firemná filantropia, ako i nezištná dobročinnosť jednotlivcov boli hlavnými témami podujatia „Sloboda ako dar – 20 rokov filantropie a darcovstva“, ktoré pripravili Fórum donorov a Klub firemných darcov. Záznam z podujatia, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2009 v Bratislave, je k dispozícii na http://www.metoo.sk/9028/filantropia-v-priamom-prenose.

V zariadení Podporovaného bývania pracujem už od februára minulého roka. Táto práca ma veľmi baví a hlavne ma napĺňa. Vždy ma lákala práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím,  preto som sa stala dobrovoľníčkou na republikovej centrále  ZPMP ( Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím ) v Bratislave. Najprv som odprevádzala jedného klienta zo sebaobhajovania do podporovaného bývania . To boli moje prvé a veľmi pozitívne skúsenosti s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Po nejakej dobe hľadali do bývania nové asistentky, tak som sa rozhodla to skúsiť. A dodnes toto rozhodnutie neľutujem.

Roman Paulech a Monika Kunkelová

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR organizovala v októbri hudobný festival pod názvom Ľudia potrebujú ľudí (pozri http://www.nrozp-mosty.sk/index.php/09/tema-isla ). Podujatie moderovali Monika Kunkelová a Roman Paulech. Na žiadosť účastníkov festivalu prinášame o týchto dvoch skvelých mladých ľuďoch zopár informácií.

 

 

Ste vozíčkar a máte pri nastupovaní do auta problém? Neprišli ste zatiaľ na systém, ktorý by bol pre Vás pri nastupovaní do auta vhodný? Požiadali sme mladého študenta s telesným postihnutím, Martina Pagáča, či by nám neukázal, ako túto procedúru denno-denne zvláda on.

 

PREZENTÁCIA NAKLADANIA VOZÍKA DO AUTA