Deň „špeciálnych detí“ a inkluzívne vzdelávanie (Peru)

Pre  zvýšenie informovanosti spoločnosti a odstránenie predsudkov či diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím stovky „špeciálnych detí“ pochodovali ulicami Carmen de la Legua s transparentmi, v ktorých sa  zmieňovali o rovnakých právach a inkluzívnom vzdelávaní v  Peruánskej spoločnosti.

Farebného sprievodu sa zúčastnili „špeciálne deti“ všetkých špeciálnych základných vzdelávacích centier CEBES, riaditeľ, učitelia a tím, ktorí má na starosti poradenskú podporu  pre starostlivosť o  špeciálne vzdelávania, obecné úrady, riaditelia DREC a združenia osôb so zdravotným postihnutím.


Podľa štatistík, zdravotné postihnutie ovplyvňuje 13,08% z peruánskej populácie, čo podľa odhadov predstavuje 3,5 milióna ľudí.

Z tohto dôvodu sa obrátili na  starostu Carmen de la Lengua Gavilano Juan de Dios s rôznymi plánmi a projektmi zameranými na zlepšenie životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v okrese.

Pochod  "Všetci spoločne na dosiahnutie rovnosti špeciálnych detí" bol vyvinutý v rámci osláv  mesiaca  zdravotného postihnutia v Lige Carmen Reynoso.

http://www.peru.com/cyberperiodista/cyberperiodista/sgi/portada/2008/10/21/detalle799.aspx