Európska únia a jej členské štáty sa zaviazali bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Komisia vo svojej sociálnej agende na roky 2005 – 2010 označila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, aby sa  znovu potvrdil a posilnil pôvodný politický záväzok EÚ dosiahnuť „rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“.


Medzinárodná hospodárska a finančná kríza v roku 2008 môže mať dlhodobé následky na rast a zamestnanosť v EÚ a sú to práve najzraniteľnejší ľudia v našej spoločnosti, ktorí budú pravdepodobne najviac trpieť. Európsky rok boja proti chudobe by mal mať preto rozhodujúci vplyv na zvyšovanie povedomia o sociálnom vylúčení a na podporu aktívneho začleňovania, keďže žiadna krajina sa nemôže vyhnúť dôsledkom globálnej krízy.