Aj vy pri nakupovaní počítate každú mincu? Prepočítavate, koľko vás stojí nákup, ktorý máte momentálne v nákupnom košíku a koľko vecí do neho ešte môžete priložiť? Pozrite si nasledovné video......

Jedným z cieľov kampane v boji proti chudobe je petícia proti chudobe. Organizátori si vytýčili za cieľ získať milión (a viac) podpisov do konca kalendárneho roka.
Dokument obsahuje posolstvá, ktorými sa nám prihovára v štyroch hlavných bodoch:

Národný program Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (ďalej len „Národný program“) je strategickým dokumentom, ktorým Slovenská republika ako členská krajina EÚ vyjadruje svoj záväzok dosiahnuť „rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“ v súlade s rozhodnutím1, ktorým bol rok 2010 vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (ďalej len „európsky rok“).