Priebežne aktualizovaný zoznam chránených dielní a chránených pracovísk môžete nájsť na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: http://www.upsvar.sk/

Odhodlanie a pevná vôľa pracovný nápor zdolá

Nemôžete kvôli zhoršenému zdravotného stavu naďalej vykonávať prácu, ktorú ste robili doteraz, ale nepáči sa vám predstava, že budete sedieť doma so založenými rukami a trápiť sa spomienkam, aké to bolo, keď ste prácu mali? Chcete pracovať aj napriek tomu, že kvôli zhoršenému zdravotnému stavu máte pri výkone práce určité obmedzenia?

Chránené dielne

Pracovno - socializačné centrum IMPULZ sídli v Petržalke na Žehrianskej ulici. Je určené klientom s mentálnym postihnutím. V súčasnosti má dve časti – poskytovanie sociálnej služby dennou formou v rehabilitačnom stredisku, kde si klienti cvičia zručnosti a vzdelávajú sa a dve chránené dielne – jednu stolársku a jednu zameranú na výrobu darčekových  a reklamných predmetov. Vytvorenie pracovno – socializačného centra je pre ľudí s mentálnym postihnutím nad 18 rokov cestou k dosiahnutiu a udržaniu si optimálnej telesnej, zmyslovej, rozumovej, duševnej a sociálnej úrovne funkcií, a tým im umožňuje zmenu v živote smerom k dosiahnutiu väčšej nezávislosti. Okrem práce a zmysluplne stráveného času sa tu klienti a zamestnanci učia vychádzať s inými ľuďmi – svojimi kolegami, učia sa zvládať každodenné prekážky, prežívajú spolu radosti, aj starosti. „Do roboty sa teším, lebo tu mám veľa kolegov a kamarátov a kamarátok“, hovorí Maťo, 28 ročný zamestnanec stolárskej dielne.

Viete, že ľudia s postihnutím môžu pri hľadaní zamestnania využívať aj služby agentúr podporovaného zamestnávania? Neviete, o aké služby ide?

 

Prinášame Vám príbehy z prostredia chráneného pracoviska, chránenej dielne, ako aj informácie o službách poskytujúcich agentúrou podporovaného zamestnávania.

 

Okrem toho prinášame aj zoznam agentúr podporovaného zamestnávania na Slovensku, aj zoznam zriadených chránených dielní a chránených pracovných miest.

!!! Stiahnute si zoznam APZ tu !!!

 

Ak nemáte prácu, chceli by ste pracovať, ale nedarí sa vám nájsť vhodné zamestnanie, môžete sa obrátiť na agentúry podporovaného zamestnávania.

 

Najúčinnejším zo spôsobov boja proti chudobe je nájsť si zamestnanie a mať pravidelný mesačný príjem. V dnešnej dobe poznačenej úbytkom pracovných príležitostí v dôsledku hospodárskej a ekonomickej krízy sa to stáva vážnym problémom. Ešte väčším pre ľudí so zdravotným postihnutím. Viete, aké sú zákonné nástroje na podporu zamestnávania ľudí s postihnutím?