Ľudia s postihnutím sú viac ohrození stratou zamestnania a životom s nižšími príjmami, ako ľudia bez postihnutia. Tiež je pre nich komplikovanejšie získať prístup k tovarom a službám, ktoré iní považujú za samozrejmé. Tieto faktory predstavujú pre ľudí s postihnutím riziko chudoby.

 

Európska sieť proti chudobe (EAPN) je zoskupenie neziskových organizácií a skupín bojujúcich proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v členských štátoch EÚ.  Funguje od roku 1990.

27. januára 2009 obnovená Disability Intergroup (skupina Európskeho parlamentu) a Európske fórum zdravotného postihnutia privítali nový rok udalosťou s hojným počtom návštevníkov. Nový predseda Disability Intergroup, ktorým je po prvýkrát človek so zdravotným postihnutím a hnutie zdravotného postihnutia predstavili tisícom aktivistom a 20 členom Európskeho parlamentu z rôznych politických skupín a národností Plán zdravotného postihnutia.

Maďarský právnik, Ádám Kósá je prvým nepočujúcim človekom používajúcim posunkový jazyk, ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu a zároveň bol zvolený za predsedu Disability Intergroup, neformálneho zoskupenia poslancov Európskeho parlamentu so zameraním na problematiku zdravotného postihnutia.