Nevedia prečo,

no veľmi im to treba.

A možno ešte viacej ako chleba.

Aby im v duši pusto nebolo.

Aby ich mali radi okolo.

Aby im bolo mäkko

ako v mame.

Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,

tu každé dieťa,

plaché ako laň,

na hlave musí cítiť teplú dlaň.

Bože,

o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.

V čase, keď ešte ani nevie, kto si.

 

Našiel Ťa hore ten džavot tenkých hláskov?

Našiel. Dal si im liek.

A nazval si ho láskou.