Na Slovensku sa  hipoterapia využíva už viac ako dvadsať rokov, ale vo verejnosti ešte stále existuje slabé povedomie o tomto druhu terapie. Neustále sa stretávam z domnienkou, že pojem hipoterapia, a samotná hipoterapia  je niečo nové a nepreskúmané. Ľudia si nedokážu predstaviť ako môže zviera liečiť človeka. A práve hipoterapia a jej význam stále rastie, keďže sa vzájomnou interakciu človek – zviera v poslednom období zaoberá stále viac teoretických, ale aj klinických odborníkov. Zdanie nového, nepreskúmaného je podmienené neustále sa prehlbujúcim odtrhávaním človeka od prírody. To vytvára následný nedostatok podnetov pre väzby, s ktorými sa človek stretával počas celého svojho vývoja. Práve na význame a potrebe týchto vzťahov závisí psychický a sociálny vývoj človeka.

Na počiatku bola snaha a nadšenie malej skupiny mladých ľudí s telesným postihnutím, ktorí  chceli riešiť svoje potreby, problémy a stretávať sa. Nevedeli veľa o fungovaní neziskovej organizácie, preto sa učili za pochodu. Rozhodli sa preto na začiatku milénia v roku 2000 s priateľmi založiť občianske združenie ZOM Prešov. Názov sa neprekladá, vznikol spontánne. Nájdete ich na Karpatskej ulici č. 18 v Prešove. Postupne  si našli svoje miesto medzi ostatnými organizáciami s podobným zameraním a snažili sa poskytnúť mladým ľuďom s hendikepom širšiu ponuku poskytovaných služieb a aktivít. Samozrejme bez všestrannej pomoci dobrovoľníkov by sa  nepodarilo naplniť stanovené ciele. V súčasnosti majú 350 členov z celého Slovenska.

Čo môže pomôcť rodičom vyrovnať sa s faktom, že majú dieťa so zdravotným postihnutím? Američania zaoberajúci sa touto problematikou prišli s určitými radami, typmi, trikmi, ktoré by rodičom mali pomôcť pri prekonávaní tejto ťažkej situácie. A aké sú to? Čítajte ďalej.....

 

Tieto deti potrebujú viac pozornosti a starostlivosti, pretože nemusia byť psychicky dosť silné, aby samé zvládali to, čo ostatné deti. Často môžu mať pocit, že sú  vyvrheľmi spoločnosti . To sa stane, keď nemôžu hrať futbal, basketbal alebo iné hry, ktoré vyžadujú fyzickú obratnosť a silu.