... na ten neopísateľný moment, keď som zistila, že už nebudem kráčať životom sama. Budeme dvaja. Je to tak silný okamih v mojom živote, že aj teraz sa chvejem radosťou, som šťastná, usmievam sa. Najradšej by som bola radostnú novinu „budem mamou“ vykričala do celého sveta! 7. decembra to bude šesť rokov, no akoby to bolo len včera.

U mnohých detí so zdravotným postihnutím sa zdá, že sú znevýhodnené z hľadiska ich potenciálu k tancu. Je až príliš ľahké vidieť obmedzenia u detí na invalidnom vozíku, alebo detí s pohybovými problémami, nedostatkom koordinácie, ťažkosti pri organizovaní ich správania, alebo detí so slabým svalovým  tonusom  .... a tak ďalej. Ich handicap nemusí obmedzovať ich aktívnu účasť pri tanci. Takže  čo je vlastne tanec pre nich ?

 

Ste rodič dieťaťa s postihnutím a chceli by ste vedieť, bývate na východe Slovenska a chceli by ste vedieť, aké možnosti, či už súvisiace so vzdelávaním, voľnočasovými aktivitami, poradenstvom, sociálnymi službami, máte? Pripravili sme pre vás zoznam organizácií poskytujúcich služby pre deti s postihnutím v Košickom a Prešovskom kraji.

Oslovili sme človeka, ktorý sa ocitol v neľahkej situácii, matku dieťaťa s postihnutím. Opýtali sme sa jej na reakcie pri zistení, že má dieťa s postihnutím, kto prípadne čo pre ňu predstavuje najväčšiu pomoc pri starostlivosti a výchove dieťaťa s postihnutím, ale aj na odporúčania založené na vlastnej skúsenosti pre ostatných rodičov, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Prečítajte si výpoveď matky starajúcej sa o dieťa s postihnutím..

Európsky parlament podporuje prístup rovnakých príležitostí a nabáda mužov a ženy s postihnutím, aby sa prihlásili na stáž. V roku 2006 EP spustil špecifický program stáží pre ľudí s postihnutím.

EP ponúka platenú stáž ľuďom s postihnutím, ako aktívny nástroj pozitívnej akcie zameraný na pomoc pri integrácii ľudí s postihnutím na pracovné miesto.