Pre  zvýšenie informovanosti spoločnosti a odstránenie predsudkov či diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím stovky „špeciálnych detí“ pochodovali ulicami Carmen de la Legua s transparentmi, v ktorých sa  zmieňovali o rovnakých právach a inkluzívnom vzdelávaní v  Peruánskej spoločnosti.

Handicap International je nezávislá medzinárodná organizácia pre pomoc, pracujúca v podmienkach chudoby a vylúčenia, konfliktov a prírodných katastrof. Prácou v oblasti zdravotného postihnutia  a pre ďalšie zraniteľné skupiny sa snažia o zlepšenie ich životných podmienok a podporu rešpektovania ich dôstojnosti a ich základných práv. „Pracujeme s ľuďmi s postihnutím, aby sme tak  podporili ich začlenenie do vzdelávania, športových a kultúrnych aktivít, prístup k zamestnaniu a lobovanie vlády, aby zabezpečili rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím.“

Viete čo by ste mali spraviť v prípade ak Vám niekto spôsobil škodu na motorovom vozidle v zahraničí?

V dnešnej dobe existuje mnoho modelingových  agentúr, no táto je  úplne iná! Rozdiel je, že:
"Naše modely a umelci sa viditeľne líšia - majú tajomstvo krásy, ktoré zvyšuje ich talent a dáva im   zvláštnu príťažlivosť a schopnosť inšpirovať ostatných."

 

Pablo Pineda, herec z Malagy (Španielsko)  s Downovým syndrómom, ktorý získal strieborné ocenenie za svoj film  "Ja tiež“, a ktorý bol taktiež nominovaný ako hlavná postava v Goyi,  sa zúčastnil na zasadnutí v Bilbau  v súvislosti so  zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb, organizované nadáciou Fundación Adecco a Másfamilia, v spolupráci s Museo Guggenheim Foundation.