INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ – bezplatný pomocník pre všetkých na trhu práce

 

  • Hľadáte informácie o svete práce?
  • Chcete sa dozvedieť viac o nejakej pracovnej pozícii?
  • Zaujíma Vás, čo robí účtovník, koľko zarába personalista, alebo aké vzdelanie potrebuje mať architekt?
  • Potrebujete poradiť s voľbou povolania?
  • Hľadáte prácu, ale neviete, na čo sa hodíte?
  • Chcete poznať požiadavky zamestnávateľov?
  • Chcete si stiahnuť multimediálnu encyklopédiu Svet práce s Adelou a Sajfom v hlavných úlohách?

NAVŠTÍVTE INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ

www.istp.sk

Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) je prehľadná sústava informácií o aktuálnom svete práce. Obsahuje nástroje, ktoré uľahčujú a zefektívňujú komunikáciu na trhu práce. Ide o voľne prístupnú internetovú aplikáciu (www.istp.sk), ktorá na jednom mieste poskytuje množstvo hodnotných informácií. Na domovskej stránke ISTP napr. nájdete, ako sa píše životopis, motivačný list, ako sa správať na pracovnom pohovore a ďalšie zaujímavé poradenské články. Informácie z ISTP je možné využívať napr. v procese hľadania si práce, kariérového rozvoja alebo výchovného poradenstva. V medzinárodnom porovnaní je tu konečne projekt, ktorým sa Slovenská republika približuje štandardu ostatných krajín Európskej únie a ktorý prakticky napomáha ľuďom zorientovať sa na trhu práce.

Z akých nástrojov pozostáva ISTP?

KARTOTÉKA TYPOVÝCH POZÍCIÍ (KTP)

Je základným nástrojom ISTP. Ide o databázu informácií o pracovných pozíciách vyskytujúcich sa na trhu práce v Slovenskej republike. V súčasnosti obsahuje viac ako 2 000 kariet pracovných pozícií, ktoré sú zoradené do jednotlivých pracovných oblastí (napr. stavebníctvo, energetika, peňažníctvo). Každá z pracovných oblastí má svoju charakteristiku, zaujímavosti (napr. o najdôležitejších objavoch a rekordoch, kuriozitách, osobnostiach, zlomovej histórii) a tiež kvíz, ktorým si môžete otestovať svoje vedomosti. Keď kliknete na konkrétnu pracovnú pozíciu, dozviete sa, aké sú kvalifikačné požiadavky a osobnostné predpoklady na jej vykonávanie, zdravotné obmedzenia, aktuálne voľné pracovné miesta, koľko môžete zarábať a ďalšie zaujímavé informácie, ktoré Vám môžu poslúžiť pri rozhodovaní o profesijnej orientácii a voľbe povolania.

ANALÝZA INDIVIDUÁLNEHO POTENCIÁLU (AIP)

AIP je samoobslužný poradenský nástroj, ktorý Vám pomôže pri voľbe povolania. Pomocou série dotazníkov ohodnotíte svoju kvalifikáciu, osobnosť a zdravotný stav a tým vytvoríte svoj osobný profil. Systém následne porovná vytvorený osobný profil s pracovnými pozíciami z Kartotéky typových pozícií a odporučí Vám, na ktoré pozície máte najvhodnejšie predpoklady. Na základe týchto odporúčaní si môžete prezerať aj aktuálne voľné pracovné miesta vo vybraných databázach (ÚPSVR, EURES a Profesia).

KARIÉROVÉ PLÁNOVANIE (KP)

KP je tiež samoobslužným poradenským nástrojom, ktorí umožňuje zhodnotiť Vaše predpoklady na kvalifikovaný výkon pracovných pozícií. Po výbere pracovnej pozície, ktorú by ste chceli vykonávať, vyplníte niekoľko dotazníkov (vzdelanie, osobnostné črty, zdravotné obmedzenia, kompetencie a pod.) a tým si vytvoríte vlastný osobný profil. Systém následne porovná Váš profil s požiadavkami zamestnávateľov na výkon vybranej pozície a zhodnotí, do akej miery ich spĺňate a v ktorých oblastiach potrebujete zlepšenie (napr. štúdium, kurzy a pod.).

PROJEKT SVET PRÁCE

Na domovskej stránke ISTP a KTP sa nachádza banner na projekt Svet práce, ktorý umožňuje stiahnuť túto aplikáciu do počítača. Ide o multimediálnu encyklopédiu pracovných pozícií, ktorá Vám pomôže zorientovať sa na trhu práce zábavnou a pútavou formou. Sprievodcami aplikáciou sú dvaja obľúbení slovenskí moderátori – Adela a Sajfa. Môžete sa s nimi stretnúť v každej pracovnej oblasti. V zozname je 35 pracovných oblastí a v rámci nich 900 pracovných pozícií. Pracovné pozície v databáze majú podrobný opis vykonávaných činností, dokonca aj ilustračné fotografie.

 

 

ISTP Vám môže pri výbere práce poradiť, preto by ste mali túto stránku navštíviť

www.istp.sk