Životopis je dôležitý!

Keď reagujete na pracovnú ponuku zaslaním svojho životopisu, nezabúdajte na to, že životopis o Vás veľa napovie.

Pozor na štruktúru – jednotné písmo, zarovnaný text.

Začnite kontaktnými údajmi – veci ako rodinný stav, národnosť sú absolútne nepodstatné a zamestnávateľ sa ani nemá právo na to pýtať. Najdôležitejší je telefón a mail na ktorých Vás potenciálni zamestnávatelia môžu zastihnúť.

Nezabudnite na vzdelania a relevantné kurzy, ktoré ste absolvovali.

Nepíšte romány iba dôležité fakty z Vášho pracovného života – začnite posledným zamestnaním, uveďte mesiac a rok trvania zamestnania, názov pracovnej pozície a pracovnú náplň (čo ste tam robili).

Záujmy a vlastnosti niekedy rozhodnú, píšte to čo Vás najviac charakterizuje, neklamte („lož má krátke nohy“).

Súhlas so spracovaním osobných údajov – ak máte pripravený jeden univerzálny životopis, ktorý posielať hromadne viacerým zamestnávateľom, pozor na meno firmy, ktorej dávate súhlas so spracovaním osobných údajov.