Kde hľadať informácie a pomoc?

INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ – bezplatný pomocník pre všetkých na trhu práce je prehľadná sústava informácií o aktuálnom svete práce. Pomáha zorientovať sa na trhu práce a vyhľadávať zamestnanie s ohľadom na zdravotné obmedzenie uchádzača o zamestnanie. www.istp.sk

PomocINŠTITÚT PRACOVNEJ REHABILITÁCIE – poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu a pomáha osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce. Poskytuje poradenské, informačné a konzultačné služby, testovanie zvyškového pracovného potenciálu uchádzača o zamestnanie, vzdelávanie, rekvalifikáciu. www.iprba.sk

Internetové prehliadače práce ako je www.profesia.sk a pracovné agentúry sprostredkujúce zamestnanie.

Jednoduchým spôsobom hľadania zamestnania sú internetové prehliadače práce s aktuálnymi pracovnými ponukami a možnosťami zaregistrovať uchádzača o zamestnania, ktorý má zdravotné postihnutie. Databáza uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím umožňuje zamestnávateľom, ktorí majú záujem zamestnať osobu so zdravotným postihnutím, nájsť si vhodného zamestnanca.