Spoločnosť IBM a NROZP v SR úspešne ukončili projekt vzdelávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím

Spoločnosť IBM na Slovensku v spolupráci s organizáciou Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR už tretí rok pomáha občanom so zdravotným postihnutím zvyšovať šance uplatniť sa na trhu práce prostredníctvom spoločného projektu zameraného na počítačové a jazykové vzdelávanie.

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím je stále aktuálnou témou. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len NROZP v SR) preto obzvlášť uvítala iniciatívu spoločnosti IBM zvyšovať šance uplatnenia sa na trhu práce občanom so zdravotným postihnutím prostredníctvom projektu Vzdelávanie OZP pre lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu. Vzdelávací program pozostával z kurzu anglického jazyka a tréningu PC zručností.

Na záverečnom vyhodnocovacom  stretnutí si  14 úspešní absolventi vzdelávacieho projektu prevzali z rúk Tatiany Orglerovej, riaditeľky ľudských zdrojov IBM Slovensko a IBM ISC, certifikáty o absolvovaní kurzov. „Okrem osvedčení získavajú absolventi aj možnosť uchádzať sa jednu z množstva pracovných pozícií, ktoré spoločnosť IBM vytvára aj pre občanov so zdravotným postihnutím,“ zdôraznila Tatiana Orglerová.

Do vzdelávacieho programu sa mohol zapojiť každý občan so zdravotným postihnutím, ktorý mal aspoň komunikatívnu úroveň znalostí anglického jazyka a základné PC zručnosti. O vzdelávanie prejavilo záujem 37 občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Na základe pohovoru, vybrala spoločnosť IBM 14 uchádzačov, ktorí boli rozdelení podľa úrovne angličtiny na dve skupiny.

Jazykové vzdelávanie prebiehalo raz týždenne po 2 vyučovacích hodinách pre každú skupinu od začiatku októbra do konca februára. Účastníci vzdelávania tak mali možnosť nadobudnúť komunikatívne zručnosti obchodnej angličtiny. Okrem toho absolvovali PC vzdelávanie v programoch Microsoft Excel a Lotus Symphony.

Tento vzdelávací projekt realizuje NROZP v SR v spolupráci  so spoločnosťou IBM na Slovensku úspešne už tretí rok. Jazykové a PC vzdelávanie pomohlo naštartovať pracovnú kariéru občanom so zdravotným postihnutím priamo v spoločnosti IBM alebo v inej oblasti. Už dnes pracuje niekoľko účastníkov tohto projektu v IBM.

 

 

 

100 rokov IBM

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a v roku 2011 oslavuje svoje sté narodeniny.

 

16. júna 1911 bola založená spoločnosť Computing-Tabulating-Recording Company (C-T-R) so sídlom v New Yorku, ktorá zamestnávala 1300 zamestnancov. Jej prvým predsedom predstavenstva sa stal George Fairchild. V roku 1924 sa spoločnosť C-T-R premenovala na International Business Machines Corporation (IBM) a pod týmto názvom aj dnes poskytuje svoje produkty, riešenia a služby klientom na celom svete. IBM  pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva takmer 400 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

 

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej novým generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.