Podporované bývanie pre ľudí s duševnou poruchou

V Bratislave od 16. januára funguje podporované bývanie pre ľudí s duševnou poruchou. Ide o tretie takéto bývanie na Slovensku. „Podporované bývanie pre ľudí s duševným ochorením je ešte v Košiciach a Rimavskej Sobote. V Bratislave ide o historicky prvé takéto bývanie“, povedala p. Bárová, riaditeľka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia.

 

„Úlohou podporovaného bývanie nie je iba zabezpečenie strechy nad hlavou. Je to cesta k samostatnosti klientov“, zdôrazňuje Daniela Adamková, vedúca projektu. Ide o klasický byt na jednom bratislavskom sídlisku. Kapacita bytu je 4 miesta, v súčasnosti sú v ňom 2 klienti. Ide o mužský byt, do roka sa plánuje otvoriť aj ženský. Na otázky novinárov, kedy a či vôbec budú mať možnosť prezrieť si priestory, odpovedala p. Andrea Beňušková, riaditeľka Domova sociálnych služieb Most, že ide o veľmi čerstvý projekt a možno časom, keď s tým klienti budú súhlasiť, otvoria dvere podporovaného bývania aj pre novinárov. Pani Bárová dodala: „Cieľom projektu je pomôcť ľuďom s duševným ochorením zaradiť sa do bežného života. Veď o tom je destigamtizácia. Aké upozorňovanie? Máme im dať na dvere nálepku „Tu žijú ľudia s duševným ochorením?“ Ani problémy so susedmi sa zatiaľ žiadne nevyskytli. Obyvatelia paneláku nevedia, že v jednom z byte sa poskytuje sociálna služba.

 

Podporované bývanie je určené ľuďom s afektívnymi poruchami a schizofréniou. Jednou z podmienok je spolupráca s príbuznými. Jedným zo spôsobov zabezpečenia úspešnosti projektu, teda zapojenie človeka do bežného života po návrate domov, je spolupráca s rodinou.


 

Do chráneného bývania prichádzajú bytoví asistenti. Nežijú v byte spolu s klientmi, dochádzajú v stanovených hodinách. Úlohou bytového asistenta je viesť klientov k samostatnosti pri vykonávaní činností, ktoré sa mnohým z nás javia ako bežné. Daniela Adamková hovorí: „Naši klienti žijú v domácnosti s rodičmi, ktorí sa o nich starajú. Sú v podstate na úrovni 15 ročných pubertiakov. Neriešia veci ako napr. prášok na pranie, varenie a pod.“. Pred nástupom do podporovaného bývania si každý klient stanovuje individuálne ciele, ktoré by chcel počas pobytu v bývaní dosiahnuť. Tie sa potom „rozkuskujú“ a po malých krokoch na nich pracujú. Dĺžka pobytu je rôzna, od 6 mesiacov do 2 rokov, záleží od individuálneho napredovania jednotlivých klientov. Čo sa týka stanovenia cieľov, predstavy klientov sa nelíšili od predstáv ich príbuzných.

 

Ďalšími podmienkami využívania tejto služby je príjem klienta, denná aktivita (či už je to práca, alebo dochádzanie do denného stacionára a pod.), kompenzovaný zdravotný stav – klienti musia pravidelne navštevovať lekárov a užívať lieky. No a samozrejme klient musí mať posúdenie o tom, že je odkázaný na takúto službu. V tomto prípade takéto potvrdenie vydáva BSK.


 

Zriadenie podporovaného bývanie nebolo veľmi finančne náročné, náklady vyšli na 750 eur. Každý klient mesačne na prevádzku prispieva sumou 100 eur. Ako uviedla  pani Beňušková, ide o veľmi dobrú prevenciu prípadného bezdomovectva, riešenie ktorého je omnoho finančné náročnejšie.

 

„Podporované bývanie je jednou z komplexných služieb, ktoré ľuďom s duševnou poruchou poskytuje Dom sociálnych služieb MOST, n.o.“, hovorí p. Marek Marendiak, vedúci rehabilitačného strediska. Podľa slov p. Marendiaka, ich služby začínajú už v nemocnici, kam sa klienti dostávajú v akútnej fáze ochorenia. Tam sa stretávajú so sociálnymi poradcami, zoznamujú sa s nimi, aby po odchode z nemocnice poznali tvár človeka, na ktorého sa v prípade potreby obrátia. Ľudia sa po odchode z nemocnice dostávajú do situácie, kedy strácajú kamarátov a musia riešiť množstvo rôznych problémov, od vybavovania invalidného dôchodku, až po majetkovo - právne problémy. Práve tu je dôležitá dôvera klienta voči sociálnemu poradcovi, s ktorým sa zoznámil už v nemocnici. Súčasťou služieb a aktivít organizácie je aj rehabilitačné stredisko, ktoré klientom pomáha vytvoriť si denný režim, určovať si osobný plán a ciele, rozvíjať spoločenský život a záujem o dianie okolo seba.

 

Pracovné návyky môžu klienti nadobudnúť v chránenej dielni, kaviarničke Medzi nami. Tam, v priateľskom prostredí, sa učia zvládať pracovné problémy, riešiť rôzne situácie. Kaviareň funguje ako všetky ostatné, s tým rozdielom, že na konci každého dňa sa všetci zamestnanci stretnú a hodnotia prežitý deň.

 

Do komplexu služieb Domova sociálnych služieb Most patrí aj terénne sociálne poradenstvo, služby psychologickej ambulancie, rehabilitačné pobyty, voľnočasové aktivity. Terénne sociálne poradenstvo znamená, že sociálni pracovníci a asistenti nesedia s klientom za stolom a nevysvetľujú im, ako treba vybaviť napr. dôchodok, ale idú s ním priamo na úrad, do banky a stoja pri ňom, aby v prípade potreby mohli klientovi pomôcť. Nepomáhajú mu tak, že za neho veci vybavia, ale idú s ním, zostávajú v úzadí, nechávajú klienta vybaviť veci samého a zasahujú iba v prípade potreby.

 

Viac informácií na: www.dss-most.sk