„ Bezpečne na cestách“ v košickom kraji

 

Krajský policajný zbor (KPZ) Košice v spolupráci s krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých (KS ÚNSS) Košice, zorganizovali spoločnú akciu pod názvom „Bezpečne na cestách“. Akcia sa konala v košickom kraji v mestách Košice, Sečovce, Rožňava, Spišská Nová Ves priebehu dvoch týždňov  v marci 2011 ( v každom meste po dvoch hodinách ). Cieľom dopravno-preventívnej akcie zo strany ÚNSS bolo zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov, o funkcii bielej slepeckej palice a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách v situáciách, kedy môžu mať nevidiace a ťažko slabozraké osoby problém prejsť cez vozovku.

 

 

Organizácia a scenár akcie na konkrétnom priechode

 

Pre každý zvolený priechod boli určené tri stanovištia v smere jazdy od priechodu zľava doprava. Jedným stanovišťom bol priechod, na ktorom bol zrakovo postihnutý figurant s bielou palicou a policajt v civile. Druhé bolo stanovište zapisovateľa, ktorý zapisoval,  či prechádzajúce auto zastavilo alebo nie. Stanovište bolo napravo od priechodu vo vzdialenosti cca 10 – 20 metrov s dobrým výhľadom na priechod v celej šírke vozovky. Tretím bolo stanovište policajnej hliadky asi 150 metrov napravo od priechodu. Na stanovišti bol policajt a pracovník UNSS podávajúci vysvetlenie vodičom

 

Aký bol scenár akcie?

 

Priechod Figurant signalizoval bielou palicou úmysel prejsť po priechode. Policajt sledoval prichádzajúce auto. Ak zastavilo alebo zjavne zastavovalo, dal pokyn figurantovi na prechod cez cestu. Zároveň sledoval vozidlá v opačnom smere (sprava doľava) a v prípade, že takéto vozidlo nezastavovalo, zastavil prechádzajúceho figuranta v strede priechodu alebo mu nedovolil vstúpiť na priechod, ak ešte na priechod nevstúpil. Ak nezastavilo vozidlo prichádzajúce k priechodu zľava, policajt to oznámil policajnej hliadke na stanovišti č. 3.

 

 

 

Stanovište zapisovateľa

 

Zapisovateľ zaznamenával, či zastavilo alebo nezastavilo vozidlo prichádzajúce zľava, ktorému bol signalizovaný záujem o prechod. Zaznamenával aj, či zastavili alebo nezastavili vozidlá prichádzajúce sprava, ak už figurant na priechod vstúpil.

 

Stanovište policajnej hliadky

 

Policajt zastavoval vozidlá, o ktorých mu bolo oznámené, že  nezastavili na priechode. Upozornil vodičov na priestupok, oznámil im, že nebudú pokutovaní lebo ide o osvetovú akciu. Podrobnejšie informácie poskytoval pracovník UNSS, ktorý vodiča stručne oboznámil s funkciou bielej palice a povinnosťami vodiča; upozornil, že ide o bezpečnosť všetkých účastníkov premávky a odovzdal informačný leták. Počas riedkej premávky mohol policajt zastavovať aj vozidlá, ktoré na priechode zastavili. Spolu s pracovníkom UNSS vodičovi poďakovali za rešpektovanie bielej palice.

 

Správu z konkrétnych miest, kde sa akcia konala, si môžete pozrieť TU.

 

Vyhodnotenie

 

Vodičov  v rámci košického kraja, ktorí dali prednosť chodcom s BP na prechode bolo 431 ( 65,1 %) a vodičov , ktorí nedali prednosť, bolo spolu 231 ( 34,9 %).

http://www.kosice.unss.sk/

 

Mgr. Marta Pajkošová