Viete čo je jasná tlač?

Metódy sprístupnenia tlačených textových informácií ľuďom so zrakovým postihnutím. Vhodným výberom parametrov tlače je možné podstatne zlepšiť čitateľnosť textu pre ľudí so zrakovým postihnutím – dosiahnuť dobre čitateľnú „jasnú tlač“. Jasná tlač je tiež užitočná pre všetkých. Slabozrakí ľudia vidia rôzne a majú veľmi rozdielne požiadavky na parametre dobre čitateľného textu. Preto nie je možné určiť jeden štandard. Existujú však všeobecne platné, jednoduché a lacné opatrenia, ktoré môžu zásadne zlepšiť čitateľnosť textu pre všetkých. Uvedieme niektoré z nich:

 

 

1. Kontrast

 

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim čitateľnosť textu je kontrast medzi písmom a papierom, na ktorom je vytlačené. Určený je farbou papiera, tlačovou farbou, typom a váhou písma.

 

Čierne písmo na bielom alebo na žltom papieri zabezpečuje dobrý kontrast. Keď chcete tlačiť na farebný papier alebo na farebnú tlač, pozadie musí byť veľmi svetlé. Farba písma, ak nie je čierna, musí byť veľmi tmavá, napr. zelená, modrá, červená, alebo hnedá na svetlom pozadí. Nikdy nepoužívajte žlté písmo, je prakticky neviditeľné. Vyhýbajte sa svetlým farbám na svetlom pozadí, napr. sivá na modrej.

 

Neumiestňujte písmo cez fotografie a obrázky, znižuje to kontrast a namáha zrak.

 

Inverzná tlač, biele písmo na tmavom pozadí, je akceptovateľná ak je pozadie dostatočne tmavé a typ, veľkosť a váha písma sú dostatočné. Neinvertujte drobné a tenké písmo, stráca sa na tmavom pozadí.

 

Niektorí slabozrakí ľudia preferujú inverzné písmo, ak má primerané parametre.

 

2. Veľkosť písma

 

Veľkosť písma môže podstatne zlepšiť čitateľnosť. Obvykle sa používa 8 až 10 bodové písmo, ktoré je ťažko čitateľné pre veľké množstvo ľudí.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

 

Na tlač dokumentov na všeobecné použitie odporúčame používať 12 bodové písmo s titulkami v 14 bodovom tučnom type písma, čo môže byť čitateľné pre väčšinu používateľov.

 

  • Príklad:

 

Poviedka

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

 

Pre väčšinu slabozrakých je vhodné 14 – 16 bodové písmo.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

 

Ukazuje sa, že používanie písma väčšieho ako 20 bodov nemá zmysel. Takéto písmo je vhodné pre titulky.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

 

Je ťažké až nemožné sformulovať jednoznačné odporúčanie na veľkosť písma, lebo čitateľnosť je ovplyvnená aj typom a váhou písma.

 

 

3. Váha písma

 

Váha písma je takmer rovnako dôležitá ako jeho veľkosť. Treba sa vyhýbať tenkým písmam, najmä pri menších veľkostiach. Vhodnejšie sú stredne tučné a tučné písma.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

 

Niekedy je nedostatočné aj písmo so štandardnou váhou lebo vytvára malý kontrast medzi písmom a pozadím. Pri tučných písmach treba dávať pozor na možnosť „zlievania“ a zhoršovanie viditeľnosti „prerušení čiar znaku“.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube.

 

4. Typ písma

 

Typ písma je vo väčšine prípadov rovnako dôležitý ako veľkosť, váha a medzery. Nevyberajte písmo s bizarnými tvarmi, so zbytočnými redundandnými znakmi, ako napr. príliš výrazné pätky a rôzne hrúbky čiar vytvárajúcich písmená, kurzíva je zvlášť nevhodný typ písma.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube. (Times New Roman)

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube. (Monotype Corsiva)

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube. (Georgia )

 

 

Medzi najvhodnejšie typy písma pre zrakovo postihnutých ľudí patrí Arial a Verdana.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube. (Arial)

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube. (Verdana)

 

 

Pri väčších úsekoch textu nepoužívajte podčiarknuté písmo, zhoršuje sa tým čitateľnosť.

 

  • Príklad:

 

Stretli sme sa 30. mája 2008 v našom klube. Ovzdušie bolo naplnené príjemnou atmosférou, humorom a emóciami.

 

 

Pri tlači dokumentov obsahujúcich väčšie množstvo číslic venujte pozornosť výberu písma. Pri nevhodnej voľbe si slabozrakí ľudia často mýlia niektoré číslice, napr. 3, 5, 8 a 0, 6, 9.

 

 

5. Veľké písmená

 

Veľké písmená sú horšie čitateľné ako malé písmená. Preto ich nepoužívajte na tlač súvislých blokov textu.

 

  • Príklad:

 

STRETLI SME SA 30. MÁJA 2008 V NAŠOM KLUBE. OVZDUŠIE BOLO NAPLNENÉ PRÍJEMNOU ATMOSFÉROU, HUMOROM A EMÓCIAMI.

 

6. Medzery

 

Snažte sa dodržiavať rovnomerné medzery medzi slovami, pre ťažšie slabozrakých ľudí je vhodnejšie nepoužívať zarovnávanie pravého okraja. Nepoužívajte kondenzované písmo. Vynechávajte dostatočné medzery medzi riadkami.

 

7. Dĺžka riadku

 

Vhodná dĺžka je 50 až 65 znakov. Slabozrakí ľudia uprednostňujú dokonca kratší riadok. Nepoužívajte delenie slov.

 

8. Vzhľad a rozmiestnenie

 

Rozmiestnenie informácie na strane je veľmi dôležité. Nepreplňujte stranu. Vynechávajte medzery medzi odsekmi. Ak používate stĺpce, oddeľte ich dostatočnou medzerou alebo vložte medzi ne zvislú čiaru. Čiary sú vhodnou navigačnou pomôckou, napr. v obsahu môžu navzájom oddeľovať časti s rôznou tematikou. Neumiestňujte text okolo obrázkov lebo tak vznikajú riadky s rozdielnou dĺžkou, prípadne prerušené obrázkom.

 

Vo formulároch nechávajte väčšie miesto na doplňovanie rukopisných údajov.

 

 

9. Papier

 

Tlač na lesklom, kriedovom papieri môže spôsobovať problémy lebo odráža príliš veľa svetla. Nepoužívajte tenký, priesvitný papier lebo cez neho presvitá tlač z opačnej strany.

 

 

 

UNSS (c) 2008

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

Sekulská 1, 84250 Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., www.unss.sk