Putovná výstava fotografií súťaže Bariéry 2010 „očami ľudí so zdravotným postihnutím“.

V poradí štvrtá výstavy 3. ročníka fotografickej súťaže organizovanej NROZP v SR prebieha v  Spojenej škole žiakov s telesným postihnutím na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. Poslaním výstavy je na jednej strane informovať širokú verejnosť o bariérach, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím a na druhej strane aktivovať mladých fotografov so zdravotným postihnutím a širokú verejnosť k zviditeľňovaniu prekážok každodenného života. V treťom ročníku súťaže bezkonkurenčné prvé miesto obsadila fotografia s názvom Košický maratón, ktorej autor bol pán Alexej Lešník z Košíc. Preto nás obzvlášť teší, že sa nám aj napriek úskaliam podarilo zorganizovať výstavu v Košiciach.

Do ďalšieho ročníka súťaže sa nádejní fotografi  budú môcť zapojiť už čoskoro, internetovú súťaž Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím 2011 plánujeme spustiť koncom júna 2011.

 

Viac o projekte Bariéry očami ľudí so zdravotným postihnutím:

 

Bariéry je on-line fotografická súťaž prebiehajúca na stránke www.nrozp-bariery.sk. Myšlienku sme mohli premeniť na realitu vďaka  projektu podporenému  Ministerstvom kultúry SR, v rámci programu 7.1 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 

Súťaž po dvoch rokoch existencie prekročila hranice pôvodného zámeru zobrazenia fyzických bariér, ktoré najčastejšie sužujú ľudí so zdravotným postihnutím a ktoré si zdravý človek často ani neuvedomuje.  Svedčia o tom fotografie z minuloročnej súťaže. Autori na nich zobrazili postihnutie, ktoré možno nie je navonok viditeľné, ale prostredníkom fotografie vyjadruje  prekážky pre ľudí s mentálnym, duševným, sluchovým, zrakovým postihnutím ale aj chronickým ochorením. Zaujímavé boli najmä fotografie zobrazujúce komunikačné prekážky ľudí so sluchovým a mentálnym postihnutím.

 

Sme veľmi radi, že súťažné fotografie tretieho ročníka  už nie sú len vyjadrením nespokojnosti a poukázaním na pretrvávajúce nedostatky,  ale  objavili  sa prvé  príklady dobrej praxe, ako to môže fungovať.  V prospech ľudí so zdravotným postihnutím,  starších občanov, rodiny s deťmi ......

More in this category: « Viete čo je jasná tlač?