Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím je stále aktuálnou témou. Problémy s uplatnením takýchto záujemcov o zamestnanie pretrvávajú. Môžeme hovoriť o diskriminácií pri vstupe na trh práce, bariérach prostredia, nedostatočnej kvalifikácií a absencií pracovných skúseností osôb so zdravotným postihnutím. Často ani aktívne opatrenia trhu práce nepomôžu s ich umiestnením a adaptáciou na pracovisko.  Celý rok by sme sa mohli venovať tejto téme v rámci nášho internetového časopisu, problémov na ktoré by sme mohli poukazovať je veľa. Ale našťastie, pribúdajú aj riešenia.

V nasledujúcom čísle časopisu by sme chceli aspoň z časti načrtnúť nielen problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ale aj niekoľko príkladov z praxe poukazujúcich na úspešných zamestnancov so zdravotným postihnutím.