INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ – bezplatný pomocník pre všetkých na trhu práce je prehľadná sústava informácií o aktuálnom svete práce. Pomáha zorientovať sa na trhu práce a vyhľadávať zamestnanie s ohľadom na zdravotné obmedzenie uchádzača o zamestnanie. www.istp.sk

Zamestnávatelia zamestnávajúci nad 20 zamestnancov majú povinnosť zamestnávať 3,2% zamestnancov so zdravotným postihnutím (aspoň jedného). Ak tak neurobia, musia zaplatiť do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka úradu práce, soc. vecí a rodiny za každého občana so zdravotným postihnutím odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce.

Keď reagujete na pracovnú ponuku zaslaním svojho životopisu, nezabúdajte na to, že životopis o Vás veľa napovie.

 

  • Hľadáte informácie o svete práce?
  • Chcete sa dozvedieť viac o nejakej pracovnej pozícii?
  • Zaujíma Vás, čo robí účtovník, koľko zarába personalista, alebo aké vzdelanie potrebuje mať architekt?
  • Potrebujete poradiť s voľbou povolania?
  • Hľadáte prácu, ale neviete, na čo sa hodíte?
  • Chcete poznať požiadavky zamestnávateľov?
  • Chcete si stiahnuť multimediálnu encyklopédiu Svet práce s Adelou a Sajfom v hlavných úlohách?

NAVŠTÍVTE INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ

www.istp.sk

Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) je voľne prístupná bezplatná internetová aplikácia (www.istp.sk), poskytujúca prehľadnú sústavu ucelených aktuálnych informácií o trhu práce. Hlavným cieľom ISTP je vytvorenie vhodného prepojenia informácií o požiadavkách trhu práce s osobnými predpokladmi jednotlivcov a poskytovanie pomoci pri hľadaní optimálneho pracovného uplatnenia.

...zamestnávateľ platí nižšie odvody na preddavky na sociálne a zdravotné poistenie (závisí to aj od miery postihnutia, vo všeobecnosti je to takmer o polovicu menej).