Mgr. Fečková Ľubica

Spojená škola pre telesne postihnutých žiakov, Opatovská cesta 97, Košice vzdeláva žiakov od materskej školy až po obchodnú akadémiu. Pre deti so zdravotným postihnutím má k dispozícií päť typov škôl: Materskú školu, Špeciálnu základnú školu, Základnú školu, Praktickú školu, Strednú odbornú školu a Obchodnú akadémiu pre telesne postihnuté deti. Súčasťou Spojenej školy je aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a školský klub.

Spoločnosť IBM na Slovensku v spolupráci s organizáciou Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR už tretí rok pomáha občanom so zdravotným postihnutím zvyšovať šance uplatniť sa na trhu práce prostredníctvom spoločného projektu zameraného na počítačové a jazykové vzdelávanie.

Naša súčasnosť je tak presýtená rôznymi problémami a škandálmi, že niekedy akoby sme zabúdali  na chorobu, utrpenie, problémy občanov so zdravotným postihnutím  a pod.

Musíme si uvedomiť, že ochorenie často zanechá dlhodobé alebo trvalé následky, čo znamená obmedzenie aktivity jedinca a nastolí otázku, či jedinec je spôsobilý vrátiť sa do pôvodného, prípadne nastúpiť do nového zamestnania (za akých podmienok , či je schopný rekvalifikácie, ak áno, akej).