Práca v domove dôchodcov vo Francúzku

V domove dôchodcov vo Francúzku boli vytvorené v rámci projektu 3 pracovné miesta pre ženy so závažnými zdravotnými postihnutiami vo veku nad 40 rokov. Pracovné miesta boli vytvorené na jeden čiastočný a dva plné pracovné úväzky na pozície manažérka ošetrovateliek, recepčná a ošetrovateľka. Pracovný čas sa v priebehu ich zamestnania upravil na flexibilný. Zamestnankyniam bol poskytnutý rekvalifikačný kurz ošetrovateľstva.

Spoločnosť Čistý Berlín zlepšila pracovné podmienky osôb so zdravotným postihnutím

 

Jedna z najväčších verejných spoločností v Berlíne, ktorá sa zaoberá údržbou a čistotou mesta zamestnáva viac ako 25 zamestnancov so zdravotným postihnutím na plný pracovný úväzok. Úpravou pracovného prostredia a zabezpečením lepších ergonomických podmienok v spoločnosti sa znížila fluktuácia zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Kozmetická spoločnosť vo Francúzku zamestnala autistu

 

Kozmetická spoločnosť vo Francúzku zamestnáva takmer 6 % zamestnancov so zdravotným postihnutím. Jedným z nich je aj 25 ročný autista. Pri jeho adaptácií na pracovisko sa vyskytli malé problémy. Zamestnanec sa v dôsledku svojho zdravotného postihnutia cítil destabilizovaný, nepokojný a ohrozoval svojich kolegov. Postupne sa však pod vedením špeciálneho pedagóga adaptoval na pracovisko, urobil výrazné pokroky vo svojej integrácií. Pracuje pri baliacom stroji na krémy, ktorý bol pre neho ergonomicky prispôsobený, tak aby mohol plne vykonávať svoje prácu.

Kreatívna spoločnosť v Dánsku poskytla pre zamestnancov so zdravotným postihnutím flexibilný pracovný čas

Úspešná súkromná dánska spoločnosť, pôsobiaca aj vo Švédsku, Nórsku, Anglicku, Nemecku a Holandsku zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím. Svojím zamestnancom umožňuje pracovať v rámci flexibilného pracovné času pod vedením tútorov. Flexibilný pracovný čas sa osvedčil najme pre zamestnancov so psychickým zdravotným postihnutím, ktorým práca pod stresom zhoršuje zdravotný stav.

Rodinná firma v Španielsku zamestnala 3 zamestnancov s mentálnym postihnutím

 

Rodinná firma v Španielku, ktorá zamestnáva viac ako 40 zamestnancov sa rozhodla vytvoriť pracovné miesta pre osoby s mentálnym postihnutím. Títo zamestnanci sa zaoberajú kontrolou kvality výrobkov. Táto práca je značne monotónna, no veľmi dôležitá. Zamestnanci sú veľmi dôslední a zodpovední, naopak nemajú radi ak sa im zmenia úlohy.

Nemecká spoločnosť prispôsobila vysokozdvižný vozík pre zamestnanca s amputovanou rukou

Keď jeden zo zamestnancov prišiel o ruku v dôsledku nádoru, nemecká spoločnosť vyrábajúca ekologické oleje mu prispôsobila vysokozdvižný vozík na jeho prácu. Okrem toho zamestnáva aj ďalších zamestnancov s telesným postihnutím, ktorým sa ergonomicky prispôsobili stroje a zariadenia, ktoré používajú pri  práci. Podobný prístup k svojím zamestnancov má aj jedna dánska spoločnosť, vyrábajúca čerpadlá, ktorá okrem ergonomického prispôsobenia nástrojov, umožnila zamestnancov so zdravotným postihnutím pracovať na flexibilný pracovný čas.

Viac informácií na ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1957&langId=en