V apríli bol spustený nový internetový projekt - "strážny pes" na slovenských novinárov, pod názvom Mediawatch.

Piate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo sa uskutočnil 11. apríla 2011 na Ministerstve zdravotníctva. Dňa 12.4.2011 sa uskutočnila monitorovacia návšteva podporených projektov v Nitre, ktoré prispievajú ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v tomto regióne. Monitoringu sa ako členka monitorovacieho výboru Ministerstva zdravotníctva zúčastnila aj Anna Reháková, riaditeľka NROZP.

V tomto rokuobčianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich vydalo 3 publikácie: Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku (kniha) od autorky Veroniky Vojtechovskej, Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť rodina (DVD) od autora Romana Vojtechovského a Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich (kniha) od autora Romana Vojtechovského.

V živote sa občas objaví situácia, kedy sa nevyhneme kontaktu s políciou. Úlohou polície je dbať na poriadok a bezpečnosť všetkých. Práca príslušníkov/čok polície je dôležitá a pri jej výkone majú určité právomoci. Svoje právomoci však nesmú zneužívať. Naše zákony presne upravujú, čo si môžu policajti a policajtky pri svojej práci dovoliť a ako sa musia voči nám občanom a občiankam správať.

 

O svojich právach pri kontakte s políciou si prečítajte TU: