Dobrý deň,

sme radi, že po dlhšom časovom odstupe sa vám opäť môžeme prihovoriť prostredníctvom časopisu Mosty inklúzie.

Od posledného čísla, ktoré sme vydali v prvom polroku 2011 sa toho udialo veľa -vo svete, v Európe, na Slovensku. Mnohé dobré a zlé  udalosti mali a majú vplyv na celú našu spoločnosť, nevynímajúc ľudí so zdravotným postihnutím, ich rodiny a prostredie, v ktorom sa pohybujú.