Vážení čitatelia,

 

nielen Národná rada občanov so zdravotným postihnutím a jej členské organizácie viackrát, a viackrát neúspešne upozorňovali na množstvo a rôzne sorty poplatkov, ktoré často platia pacienti v ambulanciách lekárov (česť výnimkám). Až som sa jedného dňa dočítala, že ich je viac ako sto druhov. A to je teda riadne číslo, hlavne pre človeka, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti práv pacientov, týkajúcich sa každého z nás. Ale najmä pre toho, kto ich musí platiť.

Dobrou správou (konečne po rokoch) je, že ministerstvo zdravotníctva sa chystá týmito poplatkami zaoberať....   Len verím, že to neskončí ich schválením. Pretože ich často platia dlhodobo chorí, starší ľudia, o príjmoch ktorých netreba hovoriť. Všetci, ktorí sa aspoň trochu orientujeme v tejto sfére vieme, že situácia dlhodobo chronicky chorých  ľudí je často neúnosná. Ešte vlani Národná rada občanov so zdravotným postihnutím spoločne s Asociáciou na ochranu práv pacientov vydala vyhlásenie o situácii v zdravotníctve a to hlavne vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane dlhodobo chorých a starších občanov. Bez odozvy... a bez odpovede.

 

     Zaujala ma však aj ďalšia správa uverejnená v tlači a to prehľad lekárskych pohotovostí na celom Slovensku. Poznajúc situáciu v Bratislave – jedna lekárska služba pre deti a dorast a dve pre dospelých, dve stomatologické lekárske služby, len ticho závidím menším mestám, v ktorých je počet pohotovostí takmer rovnaký ako v hlavnom meste.

Cestou do práce som si všimla reklamu na veterinárnu pohotovosť a tak mi napadlo urobiť porovnanie. A viete ako dopadlo? Je síce pravda, že v Bratislave je už pomaly viac domácich miláčikov ako poistencov, ale aj tak. Jednoznačne vyhrávajú pohotovosti pre psíkov, mačičky a ostatných maznáčikov. Ani sa nečudujem, že poniektorí uverili blížiacemu sa koncu sveta. Veď v tom našom je už priveľké množstvo vecí hore nohami.

A moja dilema? Je lepšie byť slovenským pacientom alebo domácim miláčikom? V prípade potreby rýchlej zdravotnej pomoci jednoznačne vyhráva zvieracia ríša....

 

   V našej redakcii sa príchodu konca sveta neobávame, aj preto sme sa snažili v tomto čísle časopisu priniesť pre Vás čo najviac užitočných informácií, poznatkov a postrehov.

 

   Príjemné čítanie.

 

 

                                                           Anna Reháková