Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

ústrednou témou prvého dvojčísla roku 2013 je zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a to z dvoch dôvodov – prvým je novela zákona o službách zamestnanosti a druhým množstvo príkladov dobrej praxe získaných zo zahraničia.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v spolupráci s ďalšími dotknutými organizáciami aktívne pôsobila v procese pripomienkovania a schvaľovania novely zákona. Absolvovali sme množstvo náročných rokovaní, na ktoré bolo potrebné vyzbrojiť sa argumentmi z praxe, výpočtami, ale aj znalosťami legislatívy Európskej únie v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Aj keď nie sme úplne spokojní s dosiahnutým, predsa len došlo k posunu k lepšiemu oproti pôvodnému návrhu novely.  Zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny máme prísľub rokovať o tom, čo zákon v praxi prinesie. Veríme, že tak ako ste nám pomáhali pri získavaní argumentov z praxe, budete nás informovať aj naďalej.