Znalci vravia, že dejiny sa opakujú. A stále je tiež platná väčšina citátov ľudí známych z histórie. V ostatnom čase som opätovne „narazila“ na tento od Claudiusa: Pravá sloboda spočíva v tom, že smieme robiť všetko, čo niekomu inému neškodí.

Po našom povedané – nerob to, čo nechceš, aby robili druhí tebe... Ale reči sa hovoria a chlieb sa je...  A tak je to v dennej realite často ináč. Stretávame sa s tým aj v našej práci. A príklad môžem uviesť hneď .... a pomerne čerstvý (aj keby som bola radšej, ak by sa TO vôbec nestalo) postoj obyvateľov mesta Zlaté Moravce k vybudovaniu nízkokapacitného zariadenia pre dvanásť osôb s mentálnym postihnutím v ich mestečku. Zariadenie plánuje vybudovať Nitriansky samosprávny kraj a to v súlade s trendom Európskej únie, ktorým je vytváranie zariadení s nižšou kapacitou.  Ako sa posunuli v Čechách sme mali možnosť nedávno počuť na konferencii organizovanej Sociofórom, ktorého sa zúčastnili realizátori zaujímavého projektu. Aj oni mali zo začiatku problémy, ale v súčasnosti budujú stále viac zariadení takéhoto typu.

Smutná na tejto „kauze“ je skutočnosť, že pod petíciou zo Zlatých Moraviec sú podpísaní aj predstavitelia mesta, poslanci..  Občas čítam ospravedlnenie, že ľudia nemajú dostatok informácii. Aké informácie však potrebujeme, aby sme robili len to, čo neuškodí niekomu inému? Aby sme boli slušní, aby sme pochopili, že naše práva končia tam, kde začínajú práva iných???

Nemyslím si, že problém je LEN v dostatku resp. nedostatku informácií. Je to predovšetkým o slušnosti a zdravom rozume.

Aj preto Vám v tomto čísle časopisu prinášame informácie, ktoré dávajú odpovede na to, ako sa to dá....

Aj o tom, že program OPELHANDYCARS sa nám podarilo rozšíriť aj pre skupinu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí majú mieru funkčnej poruchy nižšiu ako 50%.

Prinášame informáciu o konferencii zmluvných strán Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím a  o príprave stretnutia vysokých predstaviteľov v sídle OSN. Očakáva sa, že výsledkom rokovania bude prijatie akčne orientovaného dokumentu na podporu cieľov Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Informáciu o tom, či sa stretnutia zúčastní aj zástupca Slovenska, nemáme. Očakávame však, že video, ktoré pri tejto príležitosti vytvorilo oddelenie verejných informácií OSN, na ktorom svetovo známy umelec Stevie Wonder vyzýva na podporu Dohovoru, sa dostane aj slovenskej verejnosti a hlavne ľuďom, ktorí majú  moc zmeniť veci k lepšiemu....

Našim čitateľom zatiaľ v príspevku  prinášame aspoň link.

A tiež aj stanovisko  štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k petícii obyvateľov Zlaté Moravce. Ale aj ďalšie informácie, rozhovory, postrehy...

Preto radšej čítajte...

 

                                                                                             Anna Reháková