Český sociálny podnik Transkript online ponúka službu prepis audiozáznamu do textovej podoby. Robia ho nevidiaci odborníci, ktorí sa dokážu maximálne sústrediť na hovorené slovo – sú zárukou dokonalej presnosti i v prípade nižšej zvukovej kvality záznamu. Dosahujú rýchlosť písania až 500 úderov za minútu a dokonale ovládajú gramatiku svojho jazyka.

RTVS v uplynulých dňoch spustila unikátnu službu pre všetkých sluchovo postihnutých spoluobčanov. Na stránke Dokoran.rtvs.sk nájdu archív s televíznymi dielami špeciálne upravenými práve pre potreby sluchovo postihnutých.

V dňoch 5. až 7. októbra 2017 sa na výstavisku Incheba v Bratislave uskutoční 15. ročník výstavy Non-Handicap 2017. Sprievodnou akciou bude konferencia „Prax a perspektívy implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti“.

Keď sa v dobrej veci hoci aj na deň spojí partia odhodlaných ľudí, výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Projekt Misia jednoduchú, no v svojej podstate geniálnu myšlienku na Slovensku posúva k dokonalosti. Raz do roka sa vďaka nej skupina známych i menej známych osobností stáva špeciálnou kuriérskou jednotkou.

Európska komisia 20. júna vyhlásila 8. ročník súťaže o cenu Prístupné mesto 2018 (Access City Award 2018). Cieľom je urobiť európske mestá prístupnejšími pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí.