Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v súčasnom období spúšťa pilotnú schému dvanástich projektov pod názvom Participatívna tvorba verejných politík.

Ide o národný projekt a projektový tím hovorí o celej schéme ako o akomsi „živom laboratóriu“, v rámci ktorého sa má overovať, ako funguje tvorba verejných politík za priamej účasti občianskej spoločnosti a ako vyzerá jej komunikácia s verejnou správou.

EDF v rámci spolupráce so spoločnosťou Google hľadá asistenta v oblasti politiky prístupnosti informačných a komunikačných technológií. Predmetom práce je podpora aktivít EDF v oblasti obhajoby prístupnosti informačných a komunikačných technológií (e-accessibility).