Nezisková organizácia EDA predstavila dve nové aplikácie pre iPad - EDA PLAY TOBY a PAULI, ktoré slúžia na tréning zraku a jemnej motoriky detí s postihnutím. Aplikácie sú vytvorené na základe potrieb konkrétnych detí. Vznikli v spolupráci s odbornými garantkami, ktoré dozerali na to, aby úlohy a cvičenia boli  v maximálnej možnej miere jednoduché a pritom motivačné, pomáhali rozvíjať ich schopnosti a zároveň im prinášali radosť z úspechu.

České Združenie mladých sklerotikov pripravilo unikátne DVD a publikáciu s cvičením vhodným pre pacientov so sklerózou multiplex. Vďaka partii nadšencov, ktorí venovali svoj voľný čas nakrúcaniu DVD, uzrela svetlo sveta vzácna pomôcka, na ktorej predvádzajú jednotlivé cviky sami pacienti so sklerózou multiplex. Ukážku cvičenia si možno pozrieť na tomto odkaze:

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne za rok 2015 vyhodnotili najčastejšie zdravotné postihnutia, ktoré boli rozhodujúce na uznanie invalidity. Najčastejším dôvodom priznania nároku na invalidný dôchodok v kategórii osôb s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % boli z celkového počtu 5 824 prípadov nádorové ochorenia u mužov (1 314 prípadov) aj žien (1 423 prípadov). Za nimi nasledovali duševné ochorenia a poruchy správania (721 prípadov mužov aj žien spolu) a choroby obehovej sústavy (692 ženy a muži spolu).

Takúto otázku kladie dotazník tímu siedmich dizajnérov, ktorý bez nároku na honorár pracuje na návrhu funkčných nohavíc so špeciálnym strihom pre vozíčkarov. Nohavice navrhujú na základe metódy Human Centered Design a v súčasnosti realizujú druhú fázu výskumu zisťovaním, ako ľudia so zdravotným postihnutím nakupujú oblečenie.

Ústavný súd v tomto smere zaujal totožný právny názor, ku ktorému  ombudsmanka dospela vo  svojich  skúmaniach  a  ktorý tiež Ústavnému súdu oznámila  v rámci prerokovávania ústavnej sťažnosti  jedného z otcov.

Strana 1 z 2