Europoslankyňa Jana Žitňanská spoločne s odborníkmi vytvorila manuál pre zdravotne ťažko postihnutých, ktorý presne popisuje, z akých programov sa dajú uskutočniť projekty určené na zlepšenie ich života. Videoblog k téme: http://europskenoviny.sk/2016/05/19/jana-zitnanska-vytvorila-manual-ztp-vyuzit-eurofondy/

9. júna sme vo veľkom oslavovali dobrovoľníctvo, kreativitu a sociálne inovácie s ľuďmi, ktorí menia našu krajinu na lepšie miesto pre život. Nadácia Pontis, okrem iného organizujúca celoslovenský dobrovoľnícky deň Naše mesto, pripravila Happening inovátorov v Starej tržnici v Bratislave.

V budove Miestneho úradu Karlova Ves otvorila  Sociálna  poisťovňa nové vysunuté pracovisko, spadajúce pod bratislavskú pobočku. Vchod do pracoviska je zo strany Perneckej ulice – č. 37.

Nezisková organizácia EPIC  pripravila na 23. jún workshop Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. Vážne sociálne otázky, akými sú vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí alebo iných skupín obyvateľstva či komplikovaný prechod mladých ľudí zo vzdelávania do pracovného života, je podľa EPICu možné riešiť mnohými spôsobmi. Jedným z nich je aplikácia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní (VO), ktorá sa v Slovenskej republike zatiaľ využíva len minimálne. Ide o pridanú hodnotu, stále častejšie vyžadovanú zo strany verejných inštitúcií, ktoré jednotlivé opatrenia financujú. Podmienka uplatňovania sociálneho aspektu vo VO sa postupne dostáva do kritérií verejných obstarávaní financovaných z prostriedkov viacerých operačných programov v programovacom období 2014-2020. Obciam a iným verejným obstarávateľom dáva do rúk reálnu moc okrem iného  vytvárať pracovné príležitosti pre najrôznejšie cieľové skupiny, vrátane mladých ľudí, priamo na miestnej úrovni. V mnohých európskych krajinách je uplatňovanie sociálneho aspektu vo VO už bežným štandardom.

Nezisková organizácia EPIC pripravila na 21. jún záverečnú konferenciu k projektu Simulátor pracovných pohovorov, ktorý je spolufinancovaný programom Erasmus+ Európskej Únie a implementuje sa v období od septembra 2014 do augusta 2016. Hlavným cieľom projektu je pomôcť študentom vysokých škôl zvládnuť prechod z formálneho vzdelávania do prvého zamestnania a pripraviť ich na pracovný pohovor a reálne požiadavky trhu práce v oblastiach, na ktoré ich akademicky orientované univerzity nepripravili.

Strana 1 z 2