Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb ČR v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR pripravili začiatkom októbra 8. ročník Týždňa sociálnych služieb. Podujatie bolo plné prezentácií, stretnutí i odborných diskusií, ktorých hlavný cieľ je od prvého ročníka rovnaký: zviditeľnenie sociálnych služieb ako prirodzenej a nutnej súčasti modernej spoločnosti. K Týždňu sociálnych služieb, počas ktorého sa uskutočnilo množstvo konferencií, kongresov, workshopov, veľtrhov sociálnych služieb, výstav i celoštátny deň otvorených dverí poskytovateľov, sa prihlásili stovky zariadení z celej Českej republiky poskytujúcich sociálne služby.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil sériu workshopov s názvom Open government week. Išlo o podujatie vo forme kick off workshopu pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (Akčný plán OGP 2016 – 2019). Jeho znenie si možno pozrieť na stránke úradu http://www.minv.sk/?ros_ogp_tvorba_2016-19.

Dvadsaťdeväť slovenských reprezentantov bojovalo v Brazílii o čo najlepšie umiestnenia a cenné kovy. Z mesta karnevalov si slovenská výprava odviezla dovedna jedenásť medailí: päť zlatých a po tri strieborné a bronzové. Cenné kovy pribúdali na konto slovenskej výpravy v rôznych odvetviach. S medailovou žatvou začali strelkyňa Veronika Vadovičová a cyklista Jozef Metelka.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pripravila II. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Res socialis 2016. Uskutoční sa v dňoch 10. – 11. novembra v Aule Pazmáneum FZ a SP TU.

V spolupráci s Diakoniou ČCE a Nemocnicou u svätej Anny v Brne vzniklo 50-minútové inštruktážne video o ošetrovaní stómií. Bude slúžiť ošetrovateľom z radov laikov. Diváci sa zoznámia s najrozšírenejšími druhmi stómií, ktoré sú vytvorené pre priedušnicu, žalúdok, tenké a hrubé črevo a oblasť obličiek a močových ciest.  Získajú informácie o tom, ako pracovať s pomôckami, aké zásady platia pri ošetrovaní a výmene stómie, ako môžu predchádzať komplikáciám, ako riešiť už vzniknuté problémy i kam sa možno obrátiť so žiadosťou o radu. DVD s filmom je súčasťou príručky Martiny Kalábovej Rady k ošetrovaniu stómií, ktorá je už siedmou príručkou edície Rady pre ošetrovateľov. Príručku i video možno nájsť na webe Pečuj doma.cz:

Strana 1 z 2