Vypočítajte si výšku vianočného príspevku

Rate this item
(0 hlasov)

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke kalkulačku, pomocou ktorej si môžete vypočítať výšku vianočného príspevku:

http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-vypocet-vianocneho-prispevku-2016/62989s

Do kalkulačky vpíšete výšku dôchodku alebo výšku jednotlivých dôchodkov, ktoré poberáte. Výhodou kalkulačky je, že umožňuje zápis aj v inej mene, ako je euro, a sama uskutoční prepočet na euro.

 

O vianočný príspevok netreba žiadať. Sociálna poisťovňa ho vyplatí v decembri 2016 spolu s dôchodkom. Vyplatí ho tým poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského), sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2016 v sume najviac 529,80 EUR mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky.

Maximálna suma vianočného príspevku je 87,26 EUR. Najvyšší vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac v sume 198,10 EUR mesačne. Poberateľom dôchodku v sume od 198,20 EUR do 529,80 EUR mesačne patrí vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 EUR do 27,56 EUR. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahuje sumu 396,18 EUR mesačne, sociálna poisťovňa vyplatí aj v roku 2016 vianočný príspevok v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 EUR. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením tak bude vyplatený maximálne v sume 100 EUR.

 

Vyskúšali sme, ako kalkulačka funguje. Pri zadaní sumy dôchodku 150 EUR nám kalkulačka vypočítala vianočný príspevok vo výške 87,26 EUR, aj zvýšenie príspevku o 12,74 EUR, spolu 100 EUR. Druhýkrát sme vyskúšali vložiť do kalkulačky sumu dôchodku 500 EUR. V tomto prípade vyšla výška vianočného príspevku na 32,92 EUR. Keď sme zadali sumu dôchodku 600 EUR, výška vianočného príspevku bola 0,00 EUR.

 

-  red -

Zdroj: www.socpoist.sk