Český školský systém se postupne transformuje a približuje k inklúzi, tvrdí v časopise Můžeš odborný asistent Ústavu špeciálnopedagogických štúdií Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Kantor. Podľa jeho názoru tak môžeme očakávať tendenciu redukovať počet špeciálnych škôl a počty žiakov v nich.

Výbornú službu zaviedla v Čechách Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. Jej bezplatná online poradňa Poznám svoje lieky pomôže vyznať sa v liekoch, ktoré pacient užíva, odhaliť prípadné interakcie a vzájomnú neznášanlivosť liekov a poukázať na konkrétne potraviny a bylinky, ktorým je potrebné sa vyhnúť.

11. septembra schválila Národná rada SR novelu zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.

Novelou zákona sa oproti doterajšej právnej úprave zvyšuje miera solidarity s poberateľmi dôchodkových dávok s najnižšou sumou, resp. úhrnom súm dôchodkov. táto skupina dôchodcov  dostane v tomto roku vyšší vianočný príspevok. Pretože sa zmenil i vzorec pre výpočet vianočného príspevku, časti dôchodcov bude v tomto roku vyplatený vianočný príspevok v nižšej sume oproti minulému roku. 

Sociálna poisťovňa poukazuje dôchodkové dávky na účet dôchodcu v banke alebo ich vypláca v hotovosti prostredníctvom pošty. Stále viac dôchodcov prejavuje záujem o poukazovanie dôchodku na účet v banke a to najmä z dôvodu väčšej bezpečnosti pri manipulácii s peniazmi. Mesačne vybavíme približne 13 000 takýchto žiadostí. K 31. 7. 2014 sa vyplácali dôchodky na účet v banke 896 301 dôchodcom.