Spoločnosť RTVS vysielajúca televízne programy TV1 a TV2 upravila svoj webový portál www.rtvs.sk do prístupnejšej formy aj pre ľudí so zrakovým postihnutím a so sluchovým postihnutím. Úprava sa týka časti televízny program.

Vyzerá to tak, že povestným žltým lístočkom už definitívne odzvonilo. Či už vám ho poštár zabudol vložiť do schránky, alebo bol jeho škrabopis nečitateľný, týmto a mnohým iným problémom môže byť koniec.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) vyhlásilo fotografickú súťaž týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím. Témou súťaže je rovnosť a inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím.

Aj tento rok ÚNSS pripravuje fotografickú súťaž pre autorov snímok, ktorých tematika priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Organizátor nedáva žiadne obmedzenia ani žiadne vstupné poplatky. Kto chce uspieť však musí prísť s dobrým nápadom.