Úvodník

Úvodník (1)

štvrtok, 27. júl 2017, 12:30

Vážení čitatelia,

Napísal(a) Super User

už sa stalo tradíciou, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa hlásime s pravidelným vydávaním nášho časopisu až v polovici roka. Poskytnutý príspevok na jeho vydávanie nám umožní vydať sedem čísiel.