Vyhlásené sú projektové výzvy určené pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) ako prijímateľov. Ide o úspech a inovatívny krok v oblasti sprístupnenia európskych štrukturálnych a investičných fondov mimovládnym neziskovým organizáciám.

Strana 2 z 2