Super User

Super User

utorok, 09. január 2018, 05:51

Cestujete do Česka? Pomôžu Mapy bez bariér

Mapy bez bariér, ktoré patria do rodiny projektov Nadace Charty 77, vstúpili do novej etapy svojho pôsobenia. Vďaka začleneniu voľne publikovaných dát z podobných projektov sa stávajú najviac kompletným portálom o prístupnosti verejných priestorov v Českej republike, nielen pre osoby so zdravotným postihnutím. Informuje o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Helpnet.cz.

Štipendium „European Disability Forum - Oracle e-Accessibility Scholarship“ bude udelené študentovi so zdravotným postihnutím. Príjemca štipendia získa na akademický rok 2018 – 2019 vo výške 7000 eur.

Študent by mal byť aktuálne zaradený do programu vyššieho vzdelávania v oblasti počítačovej vedy, počítačového inžinierstva, používateľských skúseností alebo príbuzných tém. Ide o účastníkov bakalárskeho, magisterského a doktorantského štúdia.

utorok, 09. január 2018, 05:49

Konferencia o osobnej asistencii

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach zorganizoval 27. novembra 2017 konferenciu k problematike osobnej asistencie Osobná asistencia – overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím, Košice 2017.

utorok, 09. január 2018, 05:48

Poznáme víťazov súťaže Zlatý erb 2017

Na kongrese ITAPA 15. novembra 2017 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov už 14. ročníka súťaže samospráv Zlatý erb o najlepšie webové sídlo. Súťaž Zlatý Erb každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska. Hlavným cieľom súťaže Zlatý Erb je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie na zvyšovanie kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Prvé zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Ďalej len „Výbor“) v novom zložení sa uskutočnilo 30. novembra 2017.

Za jednotlivé skupiny organizácií osôb so zdravotným postihnutím sú členmi títo reprezentanti:

(Prinášame text, spracovaný podľa materiálov prezentovaných na rokovaní predsedníctva EDF v októbri 2017)

Koniec roku 2017 bol významný obdobím pre Európske štrukturálne a investičné fondy: národné autority podávali správy o doterajšom využívaní fondov vrátane aktivít na podporu práv osôb so zdravotným postihnutím. Európske inštitúcie i národné autority pracovali na budúcich pravidlách a diskutovali, koľko peňazí by EÚ mala investovať do politiky súdržnosti po roku 2020.

Rada EÚ na stretnutí 7. decembra 2017 prijala spoločné stanovisko (tzv. všeobecné smerovanie) k návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, legislatívneho aktu zameraného na prístupnosť tovarov a služieb.

Osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojej strešnej organizácie Európskeho fóra zdravotného postihnutia vyjadrujú svoju vďaku Európskej komisii a Estónskemu predsedníctvu EÚ za to, že sa im podarilo presadiť tento krok.

utorok, 09. január 2018, 05:45

Access City Award 2018

Európska komisia aj v tomto roku už tradične vyhlásila súťaž o najprístupnejšie mesto Európskej únie.

Slávnostné odovzdanie cien sa tiež stalo tradíciou – ako každý rok, najprístupnejšie mesto sa tešilo zo svojho ocenenia na konferencii, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím usporiadala Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia, 4. – 5. decembra v Bruseli.

Rovnako ako každý rok, aj teraz začiatkom decembra (4. – 5. decembra 2017) Európska komisia spoločne s Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) zorganizovali v budove Európskej komisie Charlemagne v belgickom Bruseli dvojdňovú konferenciu pri príležitosti medzinárodného dňa zdravotného postihnutia.

Po takmer dvojročnej príprave schválila Národná rada SR 29. novembra 2017 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Z rozsiahlej novely sa v článku venujeme zmenám v poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (§ 78a zákona), ktorý sa mení na finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.

Strana 1 z 150